Pojdi na vsebino

V 2019 smo že tretje leto zapored izvedli raziskavo, s katero smo želeli preveriti, kakšna je dejanska potrošnja kongresnih gostov ter kakšne so njihove navade in pričakovanja.

Udeleženci kongresa na Gospodaskem razstavišču.

Kongres ESPID 2019 © Holiday Inn Express Ljubljana

Raziskava, ki je temeljila na isti metodologiji kot v letih 2017 in 2018, omogoča primerjavo podatkov in omogoča vpogled v triletne trende. Med letoma 2017 in 2019 je bilo skupno anketiranih 1.094 delegatov na 15 različnih srečanjih mednarodnih združenj v Ljubljani.

Povprečni rezultati v obdobju 2017–2019 kažejo pozitiven trend pri potrošnji delegatov, primerljiv s podatki drugih evropskih destinacij. Rezultati so v veliki meri zelo pozitivne, kar nas motivira za nadaljnje izboljšanje kakovosti storitev in izkušenj na namembnem mestu.

Tri najpomembnejše prednosti Ljubljane so občutek varnosti na destinaciji, prijaznost in gostoljubnost ljudi, čistoča in urejenost Ljubljane ter profesionalnost kongresnega osebja.

Triletni povprečni rezultati potrjujejo, da so delegati mednarodnih kongresov združenj in drugih vrst poslovnih srečanj med najbolj zaželenimi obiskovalci Ljubljane zaradi številnih multiplikativnih učinkov in večje potrošnje - saj v povprečju porabijo (na dan) trikrat več kot turisti za prosti čas.

Ob izvajanju ankete je pomembno poudariti, da je vsakoletno izvajanje analize izjemnega pomena; na ta način lahko namreč spremljamo trende in izvajanje ustreznih strategij in politik v segmentu kongresne industrije.

Digitalna brošura s poglavitnimi rezultati je na voljo na naši spletni strani www.meetinljubljana.com.