Rezultati raziskave »Kongresni gostje, njihove navade in potrošnja 2017«

Mednarodni strokovni kongresi in druge oblike poslovnih srečanj so postali pomembna gospodarska dejavnost, česa se tudi v Ljubljani zelo zavedamo. Udeleženci poslovnih srečanj so med najbolj zaželenimi obiskovalci zaradi številnih multiplikativnih učinkov in precej večje turistične potrošnje. V okviru raziskave, ki je bila izvedena jeseni 2017, smo želeli preveriti, kakšna je dejanska potrošnja kongresnih gostov in kakšne so njihove navade in pričakovanja.

Rezultati raziskave, ki jo je naročil Turizem Ljubljana, kažejo, da kongresni gost v Ljubljani v času tridnevnega kongresa v povprečju dnevno porabi 494 evra na dan, kar je več kot trikratnik dnevne potrošnje prostočasnega gosta. Kongresni gosti Ljubljano zaznavajo zelo pozitivno, saj bi se v prestolnico vrnilo kar 97 odstotkov vprašanih, kot tri ključne prednosti destinacije pa so vprašani navedli občutek varnosti, gostoljubnost in urejenosti mesta.

Oglejte si celotno raziskavo.

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana bo raziskavo o kongresnih gostih izvajal tudi v prihodnosti, s čimer želimo zagotoviti kontinuirano zbiranje informacij, ki bodo podlaga za načrtovanje trženjskih aktivnosti Kongresnega urada Turizma Ljubljana.