Skupina EU CVB Network v reviji Boardroom magazine

Trajnostna naravnanost delovanja skupine EU CVB Network, katerega članica je tudi Ljubljana, skupaj s še 6 evropskimi destinacijami, je bila predstavljena v članku revije Boardroom Magazine.

Trajnostna načela skupine EU CVB Network, ki poleg Ljubljane združuje še Salzburg, Göteborg, Roterdam, Firence, Lyon in Valencio, so bila tema članka v Boardroom magazine. Gre za spletno revijo, ki se ukvarja z delovanjem in izzivi strokovnih združenj.

Članek predstavi trajnostno noto, ki povezuje vse vključene destinacije, razloge, zakaj te zelene iniciative razumejo kot vodilo sodelovanja ter kako lahko evropskim strokovnim združenjem pomagajo, da jih tudi ona vključijo v svoje prihodnje delovanje in poslovanje; in sicer tako, ki bo okolje v najširšem pomenu besede obravnavalo kot enega svojih ključnih deležnikov.

Celoten članek lahko preberete tukaj.