Pojdi na vsebino

Od 25. do 27. aprila je Gospodarsko razstavišče gostilo največji letni prometni dogodek Evropske komisije, na katerem je 2300 udeležencev razpravljalo o naložbah v pametno, varno in zeleno mobilnost.

 

Največjega dogodka v 2018 v Ljubljani se je udeležilo 2300 delegatov, med njimi veliko visokih predstavnikov, pet evropskih komisarjev in 26 evropskih ministrov za promet. Komisarka za promet Violeta Bulc je predstavljala Evropsko komisijo. Pridružili so se ji podpredsednik za energetsko unijo Maroš Šefčovič, komisar za proračun in človeške vire Günther Oettingerj in komisarka za regionalno politiko Corina Creţu. Otvoritvene slovesnosti sta se udeležila tudi Slovenski premier Miro Cerar in bolgarski minister za promet Ivaylo Moskovski in Karima Delli, predsednica Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu. Poleg srečanj na visoki ravni in štirih plenarnih zasedanjih je med tridnevnim dogodkom potekalo več kot 40 manjših sej.

Letošnja konferenca pod geslom »Povezati Evropo« je vsebovala tudi pospeševalnik in futuristični hekovnik, kjer so lahko mladi evropski podjetniki svoje inovativne rešitve na področju mobilnosti udeležencem predstavili različnim javnostim iz celotne EU, vključno z institucijami, podjetji, javnimi in zasebnimi bankami ter vlagatelji. Potekalo je tudi medinstitucionalno srečanje, kjer so razpravljali o nadaljnjih sinergijah med prometom, energijo in digitalno povezljivostjo ter pomembnostjo naložb. To srečanje je bil podlaga za »Ljubljansko deklaracijo«, ki so jo ustanovili predstavniki evropske prometne industrije na podlagi ključnih načel vlaganja v pametno, trajnostno in varno mobilnost. Dogodke na visoki ravni so zaznamovale tudi ministrske seje med Zahodnim Balkanom in Turčijo ter državami južnega Sredozemlja in vzhodnega partnerstva. Njihov namen je bil spodbuditi prometno povezljivost med evropskimi državami članicami in sosedami EU ter izboljšati učinkovitost mejnih prehodov in povečati varnost v cestnem prometu.

Razstava TEN-T Dnevi

Posebej impresivna je bila notranja in zunanja razstava z več kot 100 razstavljavci, ki so predstavili inovativne transportne rešitve in tehnologije, vključno z inovativnim električnim letalom. Cilj razstave je bil prispevati k razvoju evropske prometne infrastrukture. V dvorani Kupola so bili razstavljeni izredno zanimivi projekti o prihodnosti mobilnosti - električna vozila in polnilniki, ITS in alternativne kupole, medtem ko so bili v Stekleni dvorani predstavljeni projekti, ki podpirajo mobilnost z železniško, pomorsko in infrastrukturo za cestni promet. Različne inovativne tehnologije v cestnem sektorju, kot so elektromobilski zemeljski plin in gorivne celice, so se predstavile na zunanji površini, vključno z vozili na alternativni pogon - od osebnih do lahko komercialnih dostavnih in težjih vozil.

Violeta Bulc, evropska komisarka za promet, je dogodek komentirala:

»Kot nekdanji podjetnici so mi inovacije in posel zelo blizu. Z letošnjo TEN-T konferenco poskuša Evropska komisija združiti predstavnike iz vseh delov prometnega sektorja, olajšati izmenjavo znanja in dobrih praks ter zagotoviti, da lahko zgradimo evropsko transportno mrežo prihodnosti. Komisija nam je pomoč tako pri strokovnem znanju kot tudi financiranju.«

Désirée Oen, generalni direktorat za mobilnost in promet, je pojasnila, zakaj je Gospodarsko razstavišče z 22 večnamenskimi dvoranami in veliko zunanjo površino bila zares prava izbira za konferenco:

»Prostor je bil idealen za zadovoljevanje vseh potreb udeležencev, pri čemer je upošteval tudi zapletenost vseh sej, ki so potekale vzporedno, in prisotnost tolikih oseb na visoki ravni. Sodelovanje z osebjem Gospodarskega razstavišča je bilo odlično: natančne priprave, odprta komunikacija in osebna zavezanost med samim dogodkom.«

Vir: Gospodarsko razstavišče in Evropska komisija