Pojdi na vsebino

V fototeki Turizma Ljubljana so zbrane fotografije turistične destinacije Ljubljana v visoki resoluciji za profesionalno uporabo. Fotografije so namenjene neomejeni brezplačni nekomercialni uporabi izključno za uporabe/objave, ki pomenijo promocijo turistične destinacije Ljubljana v Sloveniji ali na tujem in pripomorejo k razvoju turizma ter jih za drug namen ni dovoljeno uporabljati.

Pri uporabi fotografij fototeke Turizma Ljubljana, katere lastnik je javni zavod Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, je potrebno dosledno upoštevati te splošne pogoje uporabe fotografij. Dostop do fototeke uporabnik pridobi z izpolnitvijo zahtevka za dostop in odobritvijo Turizma Ljubljana.

Pravice registriranega uporabnika fototeke Turizma Ljubljana

Registrirani uporabnik fototeke Turizma Ljubljana sme ob upoštevanju teh splošnih pogojev fotografije distribuirati izključno za nekomercialno rabo in za promocijo Ljubljane in Osrednje Slovenije kot turistične destinacije, z namenom spodbujanja razvoja turizma na način in v najširšem možnem obsegu, kot to dopuščajo določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

Avtorske pravice

Vse fotografsko gradivo v fototeki Turizma Ljubljana je avtorsko zaščiteno skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) in ga ni dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na kakršnekoli drugačen način distribuirati brez navedbe avtorja fotografije. Vse pravice so pridržane. Prisvajanje fotografij brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic je prepovedano.

Turizem Ljubljana dovoljuje uporabniku objavo fotografij iz fototeke Turizma Ljubljana zgolj za objave, ki pomenijo promocijo Ljubljane in Osrednje Slovenije kot turistične destinacije v Sloveniji ali na tujem za nekomercialne namene, pri čemer mora uporabnik pri objavi vsakič navesti vir.

Ob distribuirani fotografiji iz fototeke Turizma Ljubljana mora uporabnik obvezno navesti:

  • navedbo vira (Turizem Ljubljana)
  • spletni naslov (www.visitljubljana.com)
  • avtorja fotografije (ime avtorja se nahaja v imenu vsake fotografije).

Primer navedbe vira:

Pri objavi ali uporabi fotografij se uporabnik fototeke Turizma Ljubljana obvezuje, da ne bo spreminjal bistva vsebine fotografije. Prav tako je uporabniku prepovedano digitalno manipuliranje s fotografijami v taki obliki, da ne ustrezajo originalu.

Kakršnakoli kršitev materialnih in moralnih avtorskih pravic avtorjev fotografij skladno z določili Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika in skladno z določili Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, 6/16, 54/15, 38/16 in 27/17) z izpolnitvijo zakonskih znakov tudi kaznivo dejanje.

Turizem Ljubljana ne odgovarja za objavo in uporabo fotografij, ki so zbrane v fototeki Turizma Ljubljana, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji uporabe fotografij.

Morebitna nestrinjanja glede uporabe fotografij fototeke Turizma Ljubljana se razrešujejo skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji z uporabo slovenskega prava.