Pojdi na vsebino

Statistični urad RS je objavil končne rezultate o turističnem obisku za leto 2017, ki je bilo za Ljubljano rekordno v vseh pogledih.

Obiskovalci na zunanji terasi pod senčniki. V ozadju Ljubljanski grad.

© Dunja Wedam

Prestolnico je v 2017 obiskalo 841.320 turistov, kar je za 14 odstotkov več kot v predhodnem letu, prvič v zgodovini je bilo zabeleženih več kot milijon in pol nočitev (1.548.487), kar je za 16 odstotkov več kot v 2016. Odlični rezultati v turizmu, ki jih beležimo v Ljubljani, ne samo v zadnjem letu, temveč v zadnjih desetih letih, so posledica sistematičnega dela na področju razvoja visoko inovativne turistične ponudbe ter ciljane promocije Ljubljane na strateških trgih.

Statistični podatki za 2017 kažejo, da Ljubljana ohranja status destinacije, ki privabi vsako leto več obiskovalcev. Tuji obiskovalci so v 2017 predstavljali 95 odstotkov vseh gostov, domači obiskovalci 5 odstotkov, število obeh se je povečalo za 16 odstotkov v primerjavi s predhodnim letom. Med tujimi gosti so največ nočitev opravili Italijani (11 odstotkov), Nemci (7, 6 odstotka) ter gosti iz Velike Britanije (7 odstotkov). Povprečna doba bivanja je v 2017 znašala 1,8 dni in je v primerjavi s predhodnim letom na letni ravni ostala nespremenjena. Tuji gosti se v Ljubljani zadržijo dlje kot domači in sicer 1, 9 dni, domači bivajo v povprečju krajši čas, 1, 6 dni.

V Turizmu Ljubljana pozdravljamo tudi podatek, da se je število obiskovalcev nadpovprečno povečalo v mesecih z nižjim turističnim obiskom, najbolj aprila, maja ter novembra, medtem ko je število gostov v mesecih visoke turistične sezone naraščalo po nižji povprečni stopnji, kar je posledica izvajanja premišljenih ukrepov za desezonalizacijo oz. podaljševanje sezone v mesece z manj turističnega obiska. S tem namenom v Ljubljani razvijamo privlačne vsebine in oblikujemo nove priložnosti za obisk prestolnice v obdobjih, ki so tradicionalno manj obiskana. Lani smo lansirali blagovno znamko Gourmet Ljubljana, ki povezuje gastronomsko ponudbo Ljubljane, ki postaja vedno bolj prepoznaven motiv prihoda gostov v Ljubljano. Pod njenim okriljem smo izvedli prvi kulinarični festival November Gourmet, s katerim smo povezali najpomembnejša slovenska kulinarična imena, ljubljanske ponudnike gostinstva ter ponudil strokovno-izobraževalno vsebino s področja kulinarike in gostinstva, zaključili pa z edinstvenim dogodkom November Gourmet Finale.

Kljub temu, da postaja Ljubljana v zadnjih letih vse bolj prepoznavna in priljubljena destinacija, se je neprijetnim učinkom odličnih turističnih rezultatov mogoče izogniti s predvidevanjem in upravljanjem turističnih tokov. Vzporedno s naraščanjem števila obiskovalcev smo v Ljubljani pripravili načrt upravljanja destinacije in turističnih tokov, s katerimi izvajamo aktivnosti za razbremenjevanja starega mestnega jedra, v katerem so določene točke v visoki sezoni bolj obremenjene. Zato že dlje časa aktivno razvijamo integralne turistične produkte in promoviramo ponudbo, s katero turiste popeljemo izven starega mestnega jedra v manj obiskane predele Ljubljane, v regijo Osrednja Slovenija ali na izlete drugod po Sloveniji. S tem želimo Ljubljano ohraniti prijetno za bivanje meščanov in turistov, ki ostanejo v njej. Prav tako v Turizmu Ljubljana stremimo k temu, da se dogodki in prireditve, ki se odvijajo na javnih površinah in jih sofinanciramo, dogajajo na lokacijah v celem mestu, s čimer pripomoremo k preusmerjanju turističnih tokov izven strogega mestnega jedra.

Kljub temu, da je bilo preteklo leto rekordno po številu opravljenih nočitev in številu obiskovalcev, Ljubljana ostaja butična destinacija, v kateri sta ohranjenost naravnega okolja ter pristen stik obiskovalca z mestom in njegovimi prebivalci, konkurenčni prednosti. Eden od strateških ciljev Turizma Ljubljana je zagotovitev pogojev za prijetno sobivanje meščanov in turistov, zato imamo v načrtu izmeriti meje ljubljanskega turizma in na podlagi rezultatov raziskave zastaviti dodatne strateške ukrepe za spremljanje in upravljanje turističnih tokov.