Pojdi na vsebino

Kongresni urad Slovenije je 30. novembra 2020 izvedel spletni dogodek v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa, na katerem je predstavil letošnje Kongresne ambasadorke in ambasadorje Slovenije, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Slovenski ambasadorski program je zaživel v lanskem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji.

Razstavljene nagrade.

© Dunja Wedam

Zaradi epidemioloških razmer letošnja svečana podelitev častnih nazivov žal ni mogla potekati v živo, zato so organizatorji zasnovali prireditev v spletnem okolju z namenom, da se izpostavijo letošnji dobitniki priznanj.

Zahteven in nepredvidljiv čas, v katerem živimo, vsem nam, v mnogih ozirih, narekuje prilagajanje sedanji situaciji. Prav zato je za izvedbo dogodka bil izbran na novo postavljen studio 20.20 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Spletnega dogodka se je v studiu udeležilo tudi nekaj vabljenih gostov, ki so z udeleženci delili svoje poglede na prihodnost znanstveno-strokovnih in poslovnih srečanj ter kako so se glede organizacije le-teh prilagodili novim razmeram. Podali so tudi svoje izkušnje v zvezi z izvedbo srečanj v letošnjem letu (virtualna, hibridna, spletna ali v živo).

V živo so se gostiteljem v studiu pridružila dva lanskoletna Kongresna ambasadorja Slovenije: prof. dr. Rado Pišot, direktor Znanstveno raziskovalnega središča Koper in prof. dr. Marko Anderluh, mag. farm., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Svoje mnenje je z udeleženci z vnaprej posnetim intervjujem delila tudi red. prof. dr. Maja Rupnik z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, NLZOH.

Vse udeležence spletnega dogodka in sogovornike v studiu na Gospodarskem razstavišču je v uvodnem nagovoru pozdravil gostitelj Miha Kovačič, direktor Kongresnega urada Slovenije, nagovorili pa sta jih tudi mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana – ustanov, ki sta večinsko omogočili izvedbo včerajšnje podelitve, seveda tudi ob podpori 15 partnerjev projekta.

Zaradi trenutnih razmer je novinarska ekipa predhodno posnela intervjuje z vsemi letošnjimi Kongresnimi ambasadorji Slovenije. V sklopu dogodka so bile predvajane njihove kratke izjave, celotni intervjuji pa bodo v kratkem dostopni na spletni strani Slovenskega ambasadorskega programa.

V živo se je v studiu pridružil tudi letošnji častni Kongresni ambasador Slovenije, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani. Skozi svoje delovanje v okviru združenj CIGRE, CIRED in IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) je pripomogel k temu, da so številna srečanja v preteklosti bila izvedena v Ljubljani in Sloveniji. Univerza v Ljubljani, pod vodstvom prof. dr. Papiča, razvija strateško sodelovanje s ključnimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji, ki so močno povezane tudi z mednarodnim okoljem.

Sedemčlanska komisija Slovenskega ambasadorskega programa, ki jo sestavljajo predstavniki destinacijskih klubov in Kongresnega urada Slovenije, je konec oktobra potrdila 25 letošnjih dobitnikov častnega naziva. Med njimi so letos tudi štirje kongresni ambasadorji, ki pokrivajo področje športnih dogodkov. Večina ambasadorjev je bila nominirana za področje znanstveno-strokovnih dogodkov, ki so jih izvedli med leti 2017 in 2019. Upoštevana so bila znanstveno-strokovna srečanja z minimalno 100 udeleženci – od tega vsaj polovica iz tujine. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih / svetovnih združenj, ki so v destinacijo pripeljali čim višjo mednarodno udeležbo ali pa so bili izrednega mednarodnega pomena. Tudi letos je v sklopu Slovenskega ambasadorskega programa častni naziv prejel en predstavnik stroke.

Kongresne ambasadorke in ambasadorji Slovenije 2020: 

Častni Kongresni ambasador Slovenije 2020

 • prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju znanstveno-strokovnih dogodkov

 • mag. Dejan Bratuš, dr. med., spec. urolog, Univerzitetni klinični center Maribor
 • mag. Violeta Bulc, Vibacom d.o.o., InCo gibanje
 • red. prof. dr. Marko Čepin, univ. dipl. inž. el., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana in predsednik Nacionalnega
 • doc. dr. Primož Gradišek, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo
 • red. prof. dr. Mitjan Kalin, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
 • doc. dr. Matjaž Kavčič, Institut Jožef Stefan
 • prim. Izidor Kern, dr. med., specialist patologije, Univerzitetna klinika Golnik
 • doc. dr. Blaž Koritnik, dr.med., spec. nevrolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, dr. vet. med., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • ga. Vesna Nahtigal, GZS – Združenje kovinskih materialov in nekovin
 • prof. dr. Albin Pintar, Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije
 • lekt. dr. Saša Podgoršek, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediater in infektolog, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Pediatrična Klinika
 • red. prof. dr. Andreja Pucihar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 • prof. dr. Andrej Simončič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • dr. Aleksander Šinigoj, Palsit d.o.o.
 • izr. prof. dr. Polona Šprajc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 • izr. prof. dr. Joško Valentinčič, univ. dipl. inž. str., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Kongresni ambasadorji/ambasadorke Slovenije na področju športnih dogodkov

 • g. Tomaž Barada, Športni center Barada
 • dr. Franci Petek, Zavod za šport Republike Slovenije Planica
 • g. Jernej Slivnik, Veslaška zveza Slovenije
 • g. Uroš Zupan, Smučarska zveza Slovenije

Slovenski ambasadorski program kot podporni steber pri organizaciji znanstveno strokovnih in drugih poslovnih ter športnih dogodkov
Program promovira Slovenijo kot destinacijo za organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih ter drugih poslovnih dogodkov, ki ustvarjajo odlične priložnosti za mreženje, pretok znanja, inovacij in izmenjavo izkušenj ter vzpostavitve dolgoročnih mednarodnih povezav na različnih strokovnih področjih. Z izvajanjem aktivnosti se spodbuja promocija izbranih znanstveno strokovnih sektorjev, gospodarstva ter športa, kjer ima Slovenija ugledne in uspešne strokovnjake.
S strokovno, marketinško in drugo podporo posameznim zdravnikom, znanstvenikom, profesorjem, gospodarstvenikom, športnikom in drugim strokovnjakom iz različnih sektorjev, ki so ključni pri pridobivanju mednarodnih dogodkov, lahko, ob tvornem sodelovanju z destinacijskimi klubi in partnerji, Kongresni urad Slovenije podpre večje število kandidatur in s tem poveča število mednarodnih dogodkov v Sloveniji ter dvigne konkurenčnost in ugled naše destinacije v mednarodnem okolju.
Kongresni urad Slovenije upravlja Slovenski ambasadorski program na nacionalni ravni v tesnem sodelovanju z destinacijskimi klubi, ki delujejo na lokalni ravni (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Portorož, Bled, Kranjska Gora).

Direktor Kongresnega urada Slovenije Miha Kovačič, MBA, pravi: »Ponosni smo, da Slovenski ambasadorski program trenutno vključuje že 50 izjemnih posameznikov, ki pokrivajo različna znanstvena, strokovna, poslovna in druga področja. Kljub težki situaciji, s katero se soočamo v globalnem okolju, verjamemo, da bomo lahko skupaj še naprej ustvarjali pozitivne zgodbe, organizirali mednarodne dogodke ob upoštevanju novih smernic in pripomogli k nadaljnji promociji Slovenije kot konkurenčne destinacije za vse vrste poslovnih in drugih srečanj.«

»Slovenska turistična organizacija od vzpostavitve Slovenskega ambasadorskega programa partnersko sodeluje pri projektu, ki pomeni učinkovit pristop za povezovanje najvidnejšega slovenskega intelektualnega kapitala na področju znanosti, gospodarstva in športa s slovensko kongresno industrijo. Pomen kongresnega turizma je za slovenski turizem velik, saj ustvari blizu 900 milijonov evrov prihodkov, dnevna potrošnja kongresnih gostov je več kot 3-krat večja od povprečne, multiplikativni učinki kongresne dejavnosti pa 4,7-kratni. Kongresna dejavnost tudi bistveno pripomore k premagovanju desezonalizacije, prispeva k povečanju povprečne dobe bivanja in dodane vrednosti z oblikovanjem 5-zvezdičnih poslovnih doživetij slovenskega turizma,« izpostavlja mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije in dodaja: »Kljub temu, da je kongresni turizem med najbolj prizadetimi področji zaradi pandemije in da se bo moral močno prilagoditi novi normalnosti, bo imel pri ponovnem zagonu slovenskega turizma pomembno vlogo. Zahvaljujem se vsem Kongresnim ambasadorkam in ambasadorjem Slovenije, ki ste s svojim znanjem, prodornostjo in srčnostjo pripomogli, da smo in bomo tudi v prihodnje v Sloveniji uspešno gostili številne mednarodne kongrese.”
Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, vlogo Kongresnih ambasadork in ambasadorjev Slovenije 2020 postavlja v širši kontekst: »Ti izjemni posamezniki s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo pozicijo Ljubljane in Slovenije kot enega od središč intelektualnega kapitala ter inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem na to, da kar 16 od 25 letošnjih kongresnih ambasadorjev deluje v okviru članic Univerze v Ljubljani ali nacionalnih znanstveno-raziskovalnih in gospodarskih ustanov s sedežem v Ljubljani. Slovenski ambasadorski program smo snovali kot strateški partnerski projekt Turizma Ljubljana, ki lahko nedvomno pripomore pri nadaljnji internacionalizaciji znanstveno-raziskovalnega potenciala naše države.«
Video posnetek s spletne predstavitve letošnjih Kongresnih ambasadork oz. ambasadorjev Slovenije si lahko ogledate na sledeči povezavi:
http://www.congress-ambassador.si, kjer bodo v kratkem objavljeni tudi celotni intervjuji s prejemniki letošnjih priznanj.
Več informacij o projektu najdete na: http://www.congress-ambassador.si.