Pojdi na vsebino

Na spletni strani Visit Ljubljana je odslej mogoče turistične znamenitosti, restavracije, hotele, kulturne ustanove, športne in druge objekte razvrščati glede na prilagoditve osebam z različnimi oviranostmi.

Ljudje na mostu.

© Dunja Wedam

Obiskovalke in obiskovalci lahko tako še pred prihodom v Ljubljano pridobijo uporabne informacije o tem, kateri objekti so dostopni slepim in slabovidnim, gibalno oviranim ter gluhim in naglušnim. To jim bistveno olajša načrtovanje obiska Ljubljane in izboljša njihovo doživetje prestolnice.

S projektom izboljšanja univerzalne dostopnosti turistične infrastrukture v Ljubljani in regiji so v Turizmu Ljubljana začeli leta 2022. V sodelovanju z Zavodom Brez ovir so najprej opravili spletno in telefonsko anketiranje turističnih objektov in na podlagi podatkov pripravili izbor za terenski ogled. Strokovnjaki iz Zavoda Brez ovir so nato obiskali 200 objektov in ocenili njihovo dostopnost za gibalno ovirane, slepe in slabovidne osebe ter osebe z motnjami in izgubo sluha. V 2022 so obiskali namestitvene obrate in turistične zanimivosti, v 2023 pa gostinske obrate in turistično infrastrukturo v regiji Osrednja Slovenija.  

Vsi objekti, vključeni v analizo, so pridobili priporočila za izboljšave dostopnosti, ki so se jih že lotili. Med njimi tudi Turizem Ljubljana, ki je svoj Turistični informacijski center opremil z mobilno slušno zanko.

Zagotavljanje univerzalne dostopnosti turistične infrastrukture je eden ključnih temeljev nadaljnjega razvoja Ljubljane kot trajnostne, pametne in vključujoče turistične destinacije. Prilagoditve osebam z oviranostmi omogočajo enakopravnejši dostop do najrazličnejših doživetij in vsebin, koristijo pa tudi starejšim osebam, staršem z otroškimi vozički in drugim.