Pojdi na vsebino

Ljubljana osvojila še eno iz niza pomembnih mednarodnih okoljskih nagrad, s čimer se potrjuje pravilna usmerjenost v osredotočanje na razvoj trajnostnega turizma. Evropska komisija je predstavnike nagrajenih destinacij povabila na oseben prevzem nagrade v Bruslju, 22. aprila 2016, in jim tudi pokrila stroške poti in namestitve. Novo priznanje Ljubljano upravičeno uvršča v sam vrh trajnostnih destinacij v Evropi, hkrati pa nagrajuje tudi povezovanje različnih akterjev na destinaciji in skupno delovanje k istemu cilju.

Evropska komisija je Ljubljano nagradila v kategoriji Okolje in dostopnost kot osnova za trajnosten in odgovoren razvoj, s poudarkom na dostopnosti (za ljudi s posebnimi potrebami). Prepričale so jih »zelene možnosti« javnega prevoza, pri čemer so izpostavili priljubljen sistem izposoje koles BicikeLJ in električna vozila Kavalir, ki nudijo brezplačen prevoz meščanom in gostom po razširjenih površinah za pešce.

Evropska komisija je izpostavila tudi številne parke in rekreacijske zelene površine ter pohvalila zeleno vizijo razvoja slovenskega turizma in projekt Slovenia Green, ki sta ga zasnovala Slovenska turistična organizacija in Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace. Projekt je pokazal tako močne kot tudi šibke točke na destinaciji. Pri Turizmu Ljubljana smo se takoj po rezultatih povezali s partnerji in se uspešno lotili reševanja pomanjkljivosti: zelenih nabavnih verig in certificiranih trajnostnih namestitev; aktivni pristop k odpravljanju težav je prepoznala tudi Evropska komisija.

Za nagrado Evropske komisije so se lahko prijavile destinacije, ki so sodelovale v postopku obeh pilotnih faz presoje po kriterijih ETIS v letih od 2013 do 2015, dokončale postopek presoje in poslale povratne informacije. Slednje je Evropska komisija ocenila kot neprecenljive, zato se je odločila nagraditi tiste destinacije, ki so bile najbolj uspešne na svoji poti do trajnostnih sprememb in dostopnega turizma. Poleg Ljubljane so nagrado osvojile še destinacije iz Španije, Italije, Hrvaške, Francije, Nizozemske, Portugalske in Črne Gore.

Naj spomnimo, da je Evropska komisija sistem ETIS (European Tourism Indicators System – ETIS for Sustainable Management at Destination Level) razvila kot celosten sistem, ki zajema vse tri stebre trajnostnega turizma: okoljski, družbeni in ekonomski. Namen sistema je destinacijam pomagati pri spremljanju, upravljanju, merjenju in pospeševanju trajnostnih ukrepov, zato je njegova uporaba preprosta, primeren pa je za vse vrste destinacij. Sistem predstavlja uporaben način za spremljanje destinacijskih ukrepov v smeri trajnostnega razvoja in za njihovo izboljšanje po različnih fazah.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh Evropske mreže za dostopni turizem.