Pojdi na vsebino

Strategija razvoja turistične destinacije Ljubljana in ljubljanska regija 2021–2027 temelji na viziji Ljubljane, kot vodilne in najbolj ustvarjalne mestne destinacije trajnostnega življenjskega sloga na svetu. Da bi vizijo uresničili, smo si zadali jasne cilje, ki pa so dosegljivi le z aktivno vlogo deležnikov. In Hotelu One66 je to uspelo na celi črti.

Velik rjav hotel z veliko okni in napisom One66.

© Marko Delbello Ocepek

Zagon hotela ONE66 v Šiški in pridobitev mednarodno priznanega trajnostnega certifikata GREEN KEY sta vsekakor pomembna koraka k uresničevanju omenjenih strateških ciljev. S strateško umestitvijo v Šiško, hotel pomembno prispeva k razvoju in razpršitvi turistične ponudbe zunaj mestnega središča ter omogoča nadaljnji razvoj projekta Kulturna četrt Šiška.

Ljubljanski turistični ponudnik je mednarodno priznan trajnosti znak GREEN KEY pridobil s pomočjo inštituta za odgovorni turizem ROS.TURIST, ki je hotelu svetoval v postopku pridobitve znaka po kriterijih za velike namestitve, kar obratu omogoča, da pridobi tudi znak ZSST (STO) SLOVENIA GREEN ACCOMMODATION

Hotel One66 s svojim trajnostnim poslovanjem, ki je bilo potrjeno tudi s pridobitvijo omenjenega trajnostnega znaka, soustvarja zeleno zgodbo trajnostnega turizma in prispeva k nadaljnjemu pozicioniranju Ljubljane kot ene vodilnih trajnostnih turističnih destinacij.