Pojdi na vsebino

Skladno z vizijo razvoja trajnostnega turizma si prizadevamo za povečanje števila ekološko certificiranih ponudnikov nastanitev v Ljubljani in regiji Osrednje Slovenije.

zivela evolucija 2

© S. Pintar

Na Turizmu Ljubljana jih z delavnicami spodbujamo k pridobivanju okoljskih znakov in uvajanju zelenih praks, s čimer lahko izboljšajo svojo ponudbo na okolju prijazen način, hkrati postanejo mednarodno primerljivi in se uvrstijo na izbrane rezervacijske portale. Prvi nastanitveni ponudnik v Sloveniji, ki je osvojil prestižen mednarodni certifikat Travelife Gold, je Hotel Park Ljubljana, v postopku izboljšav pa je še osem ljubljanskih nastanitvenih objektov. Hotel Park je poleg tega tudi v postopku pridobivanja znaka Slovenia Green, s čimer se bo uvrstil v Zeleno shemo slovenskega turizma. Certificirane nastanitve pomenijo nadgradnjo zelene ponudbe v mestu, ki privlači vedno več trajnostno osveščenih obiskovalcev.

[image[81897]]

V postopek certificiranja za pridobitev zelenega certifikata Travelife* se je v preteklem letu vključilo sedem ljubljanskih hotelov (Park, City, Slon, hotel Union Executive in Business, Central, Lev) in hostel Celica, vsi se nahajajo v centru mesta. Na Turizmu Ljubljana smo želeli celoten proces pridobivanja zelenega certifikata olajšati, zato smo skupaj z mednarodnimi presojevalci in z zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace organizirali dve delavnici za hotelirje. Na njih so udeleženci podrobno spoznali koncept, vseh 163 indikatorjev Travelife (s poudarkom na 126 indikatorjih, ki jih morajo hoteli izpolnjevati ob prvem ocenjevanju), kaj posamezen indikator zajema, ključne poudarke in katera dokazila bodo presojevalci pri posameznem indikatorju zahtevali. Prav tako so dobili praktične nasvete, kako spremembe udejanjiti, in se seznanili s primeri dobre prakse.

Končni cilj certificiranja je izboljšanje storitev ponudnika na način, prijazen do narave in lokalnih skupnosti, zmanjšanje stroškov ter mednarodna primerljivost, ki vodi v povečano povpraševanje. Osem mednarodno certificiranih nastanitvenih ponudnikov bo tako dopolnilo trajnostno ponudbo Ljubljane prav v letu 2016, ko je Zelena prestolnica Evrope 2016. V priponki pošiljamo dodatne informacije o prenovljeni ponudbi in zelenih ukrepih hotela Park Ljubljana, ki so mu prinesli prestižen naziv.

*Travelife je mednarodna shema za razvoj trajnostnega upravljanja hotelov, ki svojim 1.300 hotelskim članom s celega sveta pomaga izboljševati okoljske, socialne in gospodarske rezultate tako s trajnostnega, kot tudi s finančnega vidika. Za pridobitev zelenega Travelife certifikata mora hotel izpolnjevati 163 pogojev, ki zajemajo dokazila o sistemih trajnostnega upravljanja, upravljanja porabe energije in vode, skrbi za zaposlene in zaščiti človekovih pravic, sodelovanju z in podpori lokalni skupnosti, ter še mnogo več.