Pojdi na vsebino

Ljubljana je na vseslovenskem tekmovanju Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in gostoljubna 2023« osvojila tretje mesto v kategoriji večjih mest. Podelitev priznanj je potekala 13. novembra v okviru Dnevov slovenskega turizma v Novi Gorici.

Ljubljanska vinska pot © Arhiv Turizma Ljubljana

Vseslovensko tekmovanje Moja dežela – lepa in gostoljubna poteka pod okriljem Turistične zveze Slovenije in se osredotoča na urejenost krajev, kakovost turistične ponudbe, trženje in promocijo turističnih produktov ter čisto okolje. Posebno pozornost namenja zelenemu turizmu in trajnostnemu razvoju. Na tekmovanju sodelujejo številni slovenski kraji in mesta ter drugi deležniki v turizmu. Obišče in oceni jih državna komisija, sestavljena iz strokovnjakov s področij krajinske arhitekture, geografije, turizma, sociologije, arhitekture, etnologije in drugih. Tekmovanje sodelujoče kraje spodbuja, da skrbijo za urejeno in gostoljubno okolje ter tako ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj turizma. Čisto in urejeno okolje, ohranjena naravna in kulturna dediščina ter zanimivi turistični produkti namreč povečujejo prepoznavnost krajev ter privabljajo domače in tuje obiskovalce.

V Turizmu Ljubljana nagrado razumemo kot pomembno priznanje domače strokovne javnosti za prizadevno delo celotne mestne družine. Še naprej bomo skupaj skrbeli, da bo Ljubljana urejeno, odprto in gostoljubno mesto tako za meščanke in meščane kot obiskovalke in obiskovalce. Na vseh področjih delovanja bodo tudi v prihodnje vztrajno sledili načelu trajnosti in skrbeli za visoko kakovost bivanja, ohranjanje ravnovesja med mestom in naravo ter živahnost in zdrav utrip slovenske prestolnice.