Pojdi na vsebino

Leta 2015 je Ljubljana postala prva destinacija v Sloveniji z nazivom Slovenia Green Destination. Letos smo ponovno pristopili k postopku presoje in zopet prejeli prestižni znak Slovenia Green Destination Gold, ki nam ga je podelila Slovenska turistična organizacija. Tako ostajamo ena najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma.

Ljubljani nagrada Green Destination Gold

© Matic Štojs

V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je Slovenija trajnostno usmeritev opredelila kot svojo edino pravo razvojno priložnost in vsebino turistične ponudbe. Trajnostni razvoj je tudi poslanstvo Ljubljane, ki jo odlikuje visoka okoljska zavest, obenem pa ji je vse do danes uspelo ohraniti zeleno podobo. Je ponosna prejemnica naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 in vrste mednarodnih nagrad za trajnostni turizem.

Ljubljana je zlati certifikat pridobila, ker je dosegla povprečno oceno 8.5 na podlagi trajnostnih meril in indikatorjev, ki so razvrščeni v področja: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

Zeleni shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. Več o zeleni shemi lahko izveste na spletni strani Slovenia Green.

Trajnostnega razvoja ne želimo izpostavljati kot konkurenčne prednosti destinacije Ljubljane, temveč kot temeljni konceptualni pristop. Trajnostni razvoj turizma ni več vprašanje, ki dovoljuje izbiro, ampak zahteva, ki jo narekujejo tako povpraševanje kot vse bolj omejeni viri v okolju z naraščajočo konkurenco.