Pojdi na vsebino

Ljubljanski turizem je letos dosegel zastavljen strateški cilj. V juliju je zabeležil najdaljšo povprečno dobo turističnih bivanj, in sicer 2,4. V prvih sedmih mesecih letošnjega leta pa je povprečna doba bivanja 2,1. Posledica daljše dobe bivanja je tudi rast števila nočitev, že julija je bila realizirana milijonta turistična prenočitev. Turizem Ljubljana tako uspešno zasleduje cilje desezonalizacije, upravljanja turističnih tokov in pršenja ciljnih trgov.

Turisti pred TICom.

© Jani Zalaznik

Na podlagi ocene* Turizma Ljubljana za vse nastanitvene objekte je bilo v Ljubljani avgusta letos ustvarjenih 292.780 prenočitev gostov. Ljubljanski turizem je konec prejšnjega meseca prešel številko milijon prenočitev, kar je dosegel prej kot v osmih mesecih. V letošnjih prvih osmih mesecih je bilo prenočitev turistov 1.388.500.
*Številke izvirajo iz voucher sistema Turizma Ljubljana in preračuna korekcijskega faktorja.

Na Turizmu Ljubljana so ponosni še na en rezultat, ki izpolnjuje cilje Strategije razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020. V obdobju od januarja do julija se je podaljšala povprečna doba turističnega bivanja, in sicer na 2,1; v juliju je bila 2,4. Največ prenočitev so v prvih sedmih mesecih letošnjega leta v Ljubljani opravili gostje iz Italije (9,1 %), Nemčije (7,2 %), ZDA (6,6 %), Velike Britanije (6,5 %) in drugih azijskih držav (5,8 %), kar pomeni, da se učinkovito zasleduje tudi cilj pršenja ciljnih trgov. Gostje iz omenjenih držav so imeli tudi visoko povprečno dolžino bivanja v Ljubljani, in sicer iz drugih azijskih držav 3,1; ZDA 2,8; Italije 2,6; Velike Britanije 2,5; Nemčije 2,2.

V Turizmu Ljubljana opažajo, da so turistično informacijski centri vedno bolj priljubljena in učinkovita točka za upravljanje s turistično ponudbo in informiranje o njej. V avgustu so v STIC na Krekovem trgu zabeležili rekordno število obiskovalcev v enem dnevu, in sicer 1.123 ljudi, v TIC na Stritarjevi pa 2.244 obiskovalcev, skupno torej kar 3.386 ljudi v samo enem dnevu. Oba turistično informacijska centra sta tudi sicer imela čez poletje številčen obisk, povprečno prek 2.000 ljudi na dan.

Vzporedno z aktivnostmi, ki vplivajo na pozitivne številke ljubljanskega turizma, je Turizem Ljubljana z različnimi deležniki pripravil in izvedel ukrepe za desezonalizacijo ter upravljanje destinacije in turističnih tokov, s katerimi razbremenjuje staro mestno jedro, v katerem so določene točke bolj obremenjene v visoki sezoni. Turizem Ljubljana že dlje časa aktivno razvija integralne turistične produkte in promovira ponudbo, s katero turiste popeljejo v manj obiskane predele Ljubljane, v regijo Osrednja Slovenija ali na izlete drugod po Sloveniji. V ta namen je pripravil različne vodene ture in izlete (na primer Brko tura, Pivovsko doživetje Ljubljane, Med pastirje na Veliko planino, Dobrote Blagajeve dežele, Slovenija v enem dnevu) in podprl projekte, s katerimi poudarja pomembnost bogate kulinarične ponudbe Ljubljane in Slovenije ter prispeva k razvoju gastronomskega turizma (na primer Okusi Ljubljane, Ljubljanska vinska pot, GourmetCup Ljubljana, November Gourmet, Slovenija Evropska gastronomska regija 2021).

Ljubljana je za obiskovalce privlačna tudi zaradi pestrih in številčnih dogodkov. Na leto jih je izvedenih več kot 14.000, od tega jih več kot 70 odstotkov poteka na prostem in so brezplačni. Turizem Ljubljana stremi k temu, da se tisti, ki se odvijajo na javnih površinah in ki jih sofinancira, dogajajo na lokacijah po celem mestu. V sodelovanju z različnimi deležniki je pripravil Strateške smernice kulturnega turizma v Ljubljani 2017–2020 za dvig razvoja in promocije kulture v povezavi s turizmom, kar prispeva k desezonalizaciji in ustvarjanju novih produktov. Razveseljiv je podatek, da je letošnjega julija sedem kulturnih inštitucij obiskalo 63.000 ljudi, od tega jih je bilo kar 81 % iz tujine. Obisk različnih znamenitosti spodbuja tudi Turistična kartica Ljubljana Card, ki vključuje različne aktivnosti tudi zunaj starega mestnega jedra. Za spodbujanje njihovega nastanka je Turizem Ljubljana pričel tudi z razvojem Kulturnih četrti Ljubljane.

Avgusta pa je pričel že s tretjo kampanjo, ki prek Instagrama in drugih družbenih omrežij izpostavlja odlično turistično ponudbo v regiji Osrednja Slovenija in delitev doživetij na družbenih omrežjih. Namen kampanje je krepiti prepoznavnost regije ter usmeriti goste in povečati obisk posameznih privlačnih, turistično manj znanih in obremenjenih točk tako v prestolnici kot celotni regiji. Turizem Ljubljana je pričel tudi s terenskim pregledom regijskih pohodniških poti, ki niso zanimive le s pohodniškega vidika, ampak tudi turističnega.

Različne aktivnosti in ukrepi Turizma Ljubljana pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja prebivalcev Ljubljane in njenih obiskovalcev.