Na ITB Berlin Ljubljana prejela nagrado za trajnostni turizem v kategoriji mest (Best of Cities)

Prvi dan ene največjih in najpomembnejših turističnih borz na svetu, berlinske ITB (Internationale Tourismus Börse), se je zaključil s podelitvijo prestižnih nagrad najboljšim destinacijam s seznama Global Top 100 Sustainable Destinations. Ljubljana je letos zmagala v kategoriji mest in prejela nagrado za najboljšo prakso - izvedbo Borze lokalnih živil.

Letos se je za prva mesta potegovalo 44 finalistov v sedmih kategorijah. Ljubljana je najvišje priznanje osvojila v kategoriji mest, kar je že peto priznanje Ljubljani s strani organizacije Green Destinations.

Žirija je kot tri kriterije za izbor Ljubljane upoštevala: trajnostno oceno Ljubljane pri Green Destinations (že prejeto zlato priznanje Green Destinations Gold Award), izpeljavo inovativnega projekta Borze lokalnih živil in možnost uporabe takšne prakse tudi drugod.

Direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek je ob prevzemu nagrade izjavila: "Osnovni vzgib za organizacijo prve tovrstne borze lokalnih živil je bila želja organizatorjev spodbuditi lokalno samooskrbo z živili. Kratke nabavne verige imajo pozitivne učinke na več vidikov trajnostnega razvoja mesta in širše regije, tako na področju gospodarstva, vpliva na okolje kot družbenih odnosov, usmeritve, ki jim Mestna občina Ljubljana sledi že več kot desetletje. Tudi pri Turizmu Ljubljana komponente prijaznosti okolju in družbi vpletamo v naše proizvode, storitve in projekte, saj se zavedamo vse večje prepoznavnosti koncepta trajnostnega razvoja turizma in povpraševanja turistov po trajnostnih proizvodih. Lokalno pridelane sestavine predstavljajo trend sodobne kulinarike, ki postaja vse bolj pomemben element turistične ponudbe v Ljubljani, zato nameravamo še naprej izvajati Borzo lokalnih živil in spodbujamo, da se nam pridruži čim več ponudnikov in odjemalcev."

Borza lokalnih živil je bila v letu 2018 izvedena dvakrat, februarja in novembra. Na pobudo Turizma Ljubljana, Odseka za razvoj podeželja MOL, Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Kmetijsko gozdarskega zavoda Ljubljana in v sodelovanju z zavodom EKOmeter so se na enem mestu zbrali pridelovalci živil iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija ter potencialni kupci iz javnega in zasebnega sektorja.

Gre za nadaljevanje projekta Zelene nabavne verige, ki poteka od leta 2015 in s katerim Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in zadrugo Jarina povezuje pridelovalce lokalnih živil s hotelirji in gostinci ter jih tako spodbuja, da v svojih kuhinjah uporabljajo 100% lokalno pridelana živila.

Izjemen pomen Borze lokalnih živil je lani prepoznala tudi domača javnost: Turizem Ljubljana je za njeno izvedbo v sklopu Dnevov slovenske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, prejel nagrado Premik naprej 2018 za najboljšo izboljšavo v javni upravi.