Pojdi na vsebino

Letošnji svetovni dan turizma obeležujemo s posebnim dogodkom. Na vse večjo potrebo po trajnostnem razvoju in zeleni usmeritvi opozarja mednarodna konferenca Global Green Destinations Day (GGDD), ki do jutri poteka v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016.

Priznani strokovnjaki ob prisotnosti predstavnikov Svetovne turistične organizacije UNWTO, Svetovnega potovalnega in turističnega sveta WTTC, Združenja organizatorjev športnih in aktivnih potovanj ATTA, največjega britanskega potovalnega združenja ABTA, priznanih mednarodnih organizacij s področja trajnostnega razvoja, kot so Umanotera, The International Ecotourism Society TIES in Travelife, ter drugih razpravljajo o temah, pomembnih tako za turizem kot družbo in okolje. Najboljše prakse zelenega in trajnostnega turizma iz Slovenije in različnih koncev sveta bodo nagradili zvečer na posebni slovesnosti.

Zelena skupnost od Indonezije do ZDA

Global Greeen Destinations Day (GGDD), letošnji osrednji dogodek v Sloveniji na temo trajnostnega turizma, je privabil zeleno skupnost z različnih koncev sveta. Na dvodnevni dogodek v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope 2016, je prišlo 350 strokovnjakov in udeležencev iz različnih držav. Večina jih je iz Evrope – Nizozemske, Hrvaške, Makedonije, Velike Britanije, Portugalske – pripeljali pa so se tudi iz Vzhodnega Timorja, Bocvane, Ruande, Indonezije, Južnoafriške republike in ZDA. GGDD velja po številu udeležencev za največjo konferenco trajnostnih destinacij na svetu doslej.

Po pozdravnih nagovorih Eve Štravs Podlogar, državne sekretarke na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Maje Pak, direktorice Slovenske turistične organizacije, Petre Stušek, direktorice Turizma Ljubljana, Alberta Salmana, predsednika Green Destinations, in Luigija Cabrinija, predsednika Sveta za globalni trajnosti turizem GSTC in svetovalca Svetovne turistične organizacije UNWTO, so sledila predavanja, ki se bodo v dveh dneh dotaknila tem, kot so turizem kot gonilna sila miru, implementacija standardov trajnostnega razvoja v turistični panogi, razlogi za trajnostni razvoj in zeleno v turizmu, inovativni pristopi pri komuniciranju ponudb zelenega turizma, vpliv turizma na okolje idr. Predstavili bodo tudi zeleni potovalni zemljevid Green Travel, v okviru GGDD pa bodo potekale še delavnice, razstave zelene ponudbe in študentski forum v organizaciji Ekonomske fakultete iz Ljubljane, Fakultete za turistične študije – Turistica iz Portoroža in Ekonomsko-poslovne fakultete iz Maribora. Domači in tuji gostje bodo v Zeleni učilnici na prostem v organizaciji Turizma Ljubljana spoznavali zelene točke in trajnostne ukrepe v Ljubljani, po uradnem zaključku GGDD pa se bodo podali na spoznavanje Slovenije na posebni študijski turi. O posebnostih naše dežele bo poročalo 15 tujih novinarjev, ki se udeležujejo mednarodne konference.

Slovenija lahko samozavestno gradi trajnostni turizem

»Ponosen sem, da je slovenski turizem v zadnjih 25 letih rasel nadpovprečno hitro in da danes ustvari že skoraj 13% bruto domačega proizvoda. K temu je pripomogla tudi naša zaveza k njegovemu zelenemu in trajnostnemu razvoju. Za Slovenijo kot destinacijo je Global Green Destinations Day kot eden večjih globalnih dogodkov na temo zelenega in trajnostnega turizma prelomen. Kot prva država na svetu je ocenjena na področju trajnosti v celoti. To je za nas velika pohvala in zaveza, kajti ena od nalog našega ministrstva bo še naprej spodbujati kreiranje inovativnih trajnostno usmerjenih turističnih proizvodov in storitev,« je ob pričetku GGDD sporočilo Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.

»Oči svetovne trajnostne javnosti so ta dva dneva usmerjene v Slovenijo. Svet praznuje zeleni turizem prav pri nas, v deželi, v kateri turizem temelji na načelih trajnostnega razvoja. Pred leti smo se vsi ključni akterji slovenskega turizma s Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012–2016 zavezali k razvoju trajnostnega turizma. Veseli me, da se je ta smer izkazala za pravilno. Na MGRT in v Slovenski turistični organizaciji smo tako z vpetostjo načel trajnosti v vse naše ukrepe in s številnimi konkretnimi aktivnostmi spodbujali razvoj tega področja, vzporedno pa so se te usmeritve udejanjale v gospodarstvu. Takratna odločitev se je izkazala za pravilno, sedaj pa se kaže tudi kot temeljna in nujna usmeritev za naslednje strateško obdobje. Čeprav imamo ob tem, ko govorimo o trajnostnem turizmu, v mislih predvsem zeleni turizem, nismo pozabili na drugi steber trajnostnega razvoja, na socialno komponento, ki je tudi tematika današnjega Svetovnega dneva turizma – Turizem za vse. Slovenija je brez dvoma turistična destinacija, katere ena od ključnih konkurenčnih prednosti je ohranjeno pristno naravno in kulturno okolje, ki ga moramo čuvati tudi za prihodnost. Zato bodo naša prizadevanja še naprej in vseskozi veljala ukrepom za še bolj trajnosten turizem.

Ponosni smo, da je Slovenija prva celostno ocenjena država na svetu po standardih Green Destinations in da predstavlja edinstven primer dobre prakse za druge države sveta,« je ob odprtju GGDD poudarila Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, pa je dejala: »Na Slovenski turistični organizaciji smo zelo počaščeni in ponosni, da nam je s skupnimi močmi deležnikov v slovenskem turizmu uspelo uresničiti, kar smo si zadali pred petimi leti. Na prvih Dnevih slovenskega turizma v Portorožu smo namreč podpisali deklaracijo o partnerstvu za trajnostni razvoj, s katero smo se zavezali, da bomo prevzeli odgovornost za konkurenčen in trajnosten razvoj slovenskega turizma. Danes je Slovenija v središču svetovne pozornosti kot gostiteljica mednarodne konference Global Green Destinations Day in kot država, ki dela velike premike na področju razvoja trajnostnega turizma. V ta namen smo lani na STO razvili Zeleno shemo slovenskega turizma Slovenia Green, s katero vplivamo na varovanje okolja, ohranjanje naših lokalnih posebnosti in na večjo kakovost življenja, turistom pa omogočamo odlična doživetja. V mednarodni strokovni javnosti postaja Slovenija prepoznavna kot majhna država z velikimi koraki na področju trajnostnega razvoja. Posebno priznanje tem našim prizadevanjem je to, da je Slovenija prva država na svetu, ki so jo celostno ocenili po standardih Green Destinations.«

»Ljubljančani smo ponosni na zeleno dušo mesta in veseli nas, da jo prepoznavajo in cenijo tudi obiskovalci. Gostiteljstvo konference o trajnostnem turizmu in srečanje priznanih strokovnjakov s tega področja prav v Ljubljani pripomore k naši dodatni prepoznavnosti v svetu. Ljubljana je namreč gostiteljica prvega dogodka Global Green Destinations Day nasploh, kar ponuja priložnost za izmenjavo izkušenj in pridobitev novih znanj na področju trajnostnega turizma, ki je tudi naše vodilo za prihodnost,« je poudarila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

»Slovenija se je usmerila od masovnega turizma, ki ga predstavlja množičen razvoj urbanih naselij ter velikih hotelskih in apartmajskih kompleksov, ki negativno posegajo v pokrajino. Slovenija je tudi ušla invaziji franšiz hitre prehrane. Namesto tega boste tu našli številne vegetarijanske restavracije, ki Slovenijo uvrščajo na drugo mesto po številu tovrstnih restavracij v Evropi. Mednarodna organizacija Green Destinations in Združenje za trajnostni turizem GoodPlace sta v Sloveniji vzpostavila sistem za ocenjevanje trajnostnih destinacij. Ugotovili smo, da so v tej deželi prisotne ustrezne politike, ki zagotavljajo odlično skladnost s standardi Green Destinations. Slovenija lahko samozavestno gradi trajnostni turizem kot ključni steber nacionalne turistične politike,« je povedal Albert Salman, predsednik organizacije Green Destinations.

Luigi Cabrini, predsednik Sveta za globalni trajnosti turizem GSTC in svetovalec Svetovne turistične organizacije UNWTO, pa je poudaril, da »usmeritev turizma k trajnostnemu delovanju ni izbira, ampak edini način, da turistična panoga nadaljuje svojo rast in zagotavlja splošno korist. To seveda ni enostavno in zahteva voditelje in vizionarje, ki razmišljajo globalno in gledajo v prihodnost. Dogodki, kot je Global Green Destinations Day, so ključni pri spodbujanju in motiviranju pomembnih akterjev, kot so destinacije. Svet za globalni trajnostni turizem (The Global Sustainable Tourism Council) s kriteriji za destinacije, hotele in turistične delavce zagotavlja okvir za vse, ki v svoje delovanje želijo vkomponirati trajnostno naravnane standarde.«

V pričakovanju razglasitve najbolj zelenih sveta

Med udeleženci GGDD vlada veliko pričakovanje razglasitve najbolj zelenih destinacij in ponudnikov na svetu, ki bo ta večer na Ljubljanskem gradu. Na posebni svečanosti bodo razglasili sto najbolj trajnostnih destinacij Top 100 Sustainable Destinations. Za ta naslov se potegujeta tudi Ljubljana in skupek destinacij, ki so v preteklosti že prejele certifikat Slovenia Green. Razvila ga je Slovenska turistična organizacija z namenom uvajanja trajnostnih modelov v slovenski turizem in osveščanja o skrbnem ravnanju z okoljem. Danes zvečer bodo na Ljubljanskem gradu razglasili tudi nove nosilce znamke Slovenia Green. Prav tako bodo podelili še certifikate Quality Coast in razkrili, ali je Slovenija kot prva država na svetu prestala celostno ocenjevanje po standardih Green Destinations, kar bi ji prineslo nagrado Zelena destinacija.

Global Green Destinations Day ob podpori glavnega partnerja in soorganizatorja Turizma Ljubljana in partnerja Slovenske turistične organizacije izvajata Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace.