Pojdi na vsebino

Ljubljanski hotelirji, GoOpti, Nomago, Kongresni urad Slovenije, Cankarjev dom, Gospodarsko razstavišče, Slovenska turistična organizacija, Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter Turizem Ljubljana smo se včeraj sestali v povezavi z okrnjenim dostopom z letalskimi linijami do Ljubljane in Slovenije.

100 let Narodne galerije 1

© Fraport

Namen sestanka je bil potrditi sodelovanje med ključnimi organizacijami, ki ustvarjajo poslovni in prostočasni turizem v Ljubljani. Končni cilj sestanka je bil doseči rešitve v dani situaciji, ki se v povezavi z letalsko dostopnostjo drastično poslabšuje, ogroža pravočasne prihode gostov in celo organizacijo dogovorjenih poslovnih dogodkov.

Tuji gostje so za Ljubljano izrednega pomena, saj ustvarijo preko 95 odstotkov nočitev v ljubljanskih hotelih. Po podatkih Turizma Ljubljana približno tretjina vseh gostov v Ljubljano prihaja z letalom, vendar to ne pomeni, da vsi prihajajo izključno preko Letališča Jožeta Pučnika zaradi bližine okoliških letališč v regiji. Dejstvo pa je, da Letališče Jožeta Pučnika predstavlja glavno vstopno točko za številne goste, ki pridejo v Ljubljano oziroma Slovenijo.

Neposredna bližina in dostopnost do mednarodnega letališča je še posebej pomembna za poslovne goste, torej udeležence mednarodnih kongresov, združenj, poslovnih sestankov, simpozijev, itd. Po podatkih Raziskave kongresnih gostov, njihovih navad in potrošnje leta 2018, je v letih 2017 in 2018 približno 80 odstotkov udeležencev mednarodnih kongresov prišlo z letalom, od teh okoli 70 odstotkov preko ljubljanskega letališča in 50 odstotkov teh z Adrio Airways. Poslovni turizem je segment, ki ga v Ljubljani pospešeno vzpodbujamo in razvijamo, saj s tem krepimo strateške cilje razvoja turizma v Ljubljani, ki so desezonalizacija, daljšanje povprečne dobe bivanja in višja dnevna potrošnja.

Manko letalskih povezav bi vplival tudi na dostopnost gostov z bolj oddaljenih trgov in ogrozil večleten trud za pozicioniranje Ljubljane kot odlične destinacije za mednarodne dogodke. Samo v prvi polovici leta 2020 bi to lahko negativno vplivalo na tri večje mednarodne kongrese z več kot tisoč udeleženci, za organizacijo katerih smo si prizadevali več let. Morebitna odpoved že potrjenih mednarodnih dogodkov bi prav tako negativno vplivala na ugled Ljubljane in Slovenije na mednarodni ravni, tako ekonomsko, kakor tudi na razvoj znanosti in pridobivanja mednarodnih sredstev za raziskave in razvoj.

S tega vidika podpiramo čim prejšnjo ponovno vzpostavitev vseh že utečenih mednarodnih letalskih povezav. Do takrat sprotno obveščamo vse organizatorje poslovnih dogodkov in prostočasne goste o možnosti alternativnih prihodov v Ljubljano in Slovenijo. Ustvarili smo tudi skupen dopis, namenjen tujim gostom, ki jim olajša iskanje alternativnih poti v Ljubljano ter ponuja konkretne kontakte za nudenje pomoči.