Pojdi na vsebino

Ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra bo v Ljubljani, prestolnici Slovenije, potekala dvodnevna konferenca Global Green Destinations Day (27. – 28. 9. 2016). Osrednji zeleni destinacijski dogodek na globalni ravni bo združil vodilne strokovnjake v trajnostnem razvoju in zelenem turizmu, mnenjske voditelje, predstavnike destinacij, združenj, hotelirjev in turističnih ponudnikov, ki si prizadevajo za trajnostni razvoj v turizmu.

Obiskovalci na zunanji terasi v objemu zelenja.

© Dunja Wedam

Osrednji partner in soorganizator je Turizem Ljubljana v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo. Prestolnici Slovenije je uspel veliki met pri kandidaturi za zeleno konferenco leta, k čemur je pripomogel tudi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Na mednarodnem dogodku se bodo v okviru natečaja Top 100 Sustainable Destinations 2016 predstavile najuspešnejše trajnostno naravnane turistične destinacije sveta, na slavnostni prireditvi pa bodo najbolje ocenjeni destinacije in ponudniki zelenih rešitev v turizmu prejeli priznanja za odgovorno okoljsko in družbeno delovanje.

Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, in Slovenija, ena od petih najbolj zelenih držav planeta, gostita najbolje ocenjene zelene destinacije sveta

Dvodnevni mednarodni dogodek, ki ga ob podpori Global Sustainable Tourism Council načrtujeta mednarodna organizacija Green Destinations in Zavod trajnostnega turizma GoodPlace predstavlja živ laboratorij zelenih rešitev v turizmu in primerov dobrih (zelenih) praks. Osrednje teme dogodka bodo na posebnih diskusijskih in učnih panelih obravnavale ključne vidike trajnostnega razvoja v turizmu, pameten razvoj mest in lokalnih skupnosti, zelene prevoze za danes in jutri, družbene spremembe, trajnostno upravljanje in izobraževanje o zelenem turizmu.

Vseevropska priložnost leta za povezovanja in mreženja na področju trajnostnega turizma

Dogodek bo na dvodnevni konferenci na enem mestu združil vodilne trajnostno usmerjene destinacije iz vsega sveta, turistične ponudnike, hotelirje, predstavnike podjetij, ki ponujajo praktične zelene rešitve v turizmu ter predstavnike vladnih in nevladnih institucij, ki delujejo na področju oblikovanja trajnostnih politik. Poleg razglasitve 100 najbolj zelenih destinacij je ključno poslanstvo dogodka udeležencem omogočiti vzpostavljanje novih povezav in dostop do strateških partnerstev ter mednarodnih mrež. Vodilo organizatorjev in partnerjev je namreč spodbujanje svetlejše, povezane in bolj trajnostno naravnane prihodnosti v turizmu.

Predstavitev Top 100 zelenih destinacij sveta

Top 100 zelenih destinacij 2016 predstavlja nadaljevanje iniciative National Geographic Traveler in vsako leto podeljuje priznanja odličnosti destinacijam, ki uspešno uvajajo trajnostne ukrepe v turizmu. Med kandidatkami za naziv je tudi slovenska prestolnica Ljubljana. Cilj pobude mednarodne organizacije Green Destinations, ki ima sedež na Nizozemskem, je spodbujati javni in zasebni sektor ter civilne iniciative na destinacijah po vsem svetu, da sodelujejo pri uvajanju trajnostnih praks v turizem. Prav zelene rešitve najbolj pripomorejo k skladnemu razvoju tako na okoljskem kot na družbenem in ekonomskem področju, ki skupaj predstavljajo vse tri stebre trajnosti.

Destinacije prihodnjih generacij in Top 10 zelenih rešitev v turističnem gospodarstvu

Tema letošnjega izbora je ”Destinacije prihodnjih generacij”, ki služi kot izhodišče za spodbujanje praks, ki podpirajo edinstvene posebnosti destinacij, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ravnotežje med zaščito in dostopnostjo naravne ter kulturne dediščine in skladen razvoj lokalnih skupnosti.

Druga iniciativa predstavlja Top 10 zelenih rešitev in nagrajuje najbolj inovativne vizije na področju infrastrukture in tehnologije, ki omogočajo turističnim ponudnikom uvedbo zelenih rešitev v turizmu.

Global Green Destinations Day

Slavnostna podelitev certifikatov Quality Destinations, Quality Coast in Slovenia Green

Končni izbor destinacij v kategoriji Top 100 bo rezultat ocene strokovnjakov in javnega glasovanja. Na osrednji slovesnosti bo že prvi večer, ob svetovnem dnevu turizma 27. septembra, znano, katere destinacije sveta so letos najbolje zagrizle v jabolko trajnostnega razvoja. Izbrane destinacije bodo prejele prestižne certifikate Quality Coast, Quality Destinations in Slovenia Green. Slednji je ponos Slovenije, ki je prva celostno ocenjena država Evrope po mednarodnih merilih trajnosti, Ljubljana pa je lani kot prva destinacija v Sloveniji prejela zlati certifikat Slovenia Green
Destination. Zelena shema slovenskega turizma je del nacionalnega programa za pospeševanje trajnostnih poslovnih modelov v turizmu. V letu 2015 jo je uspešno vzpostavila Slovenska turistična organizacija v partnerstvu z Zavodom trajnostnega turizma GoodPlace (akreditirani partner Green Destinations).

Učilnica na prostem v Ljubljani - Zeleni prestolnici Evrope 2016 - v organizaciji Turizma Ljubljana

Dogodek ponuja pestro programsko shemo, ki vključuje okrogle mize in delavnice na temo trajnostnih oblik razvoja destinacij, poslovanja v hotelirstvu in zelenega marketinga. Med najzanimivejšimi doživetji bo ljubljanska Zelena učilnica na prostem, v okviru katere bodo udeleženci pod vodstvom licenciranih vodnikov Turizma Ljubljana spoznavali zelene točke in trajnostne ukrepe, ki so Ljubljani prinesli naziv Zelena prestolnica Evrope 2016. Ljubljana je prva prestolnica Evropske unije, ki ji je uspelo uresničiti Zero Waste strategijo ravnanja z odpadki, in ima mestno središče, ki je v celoti zaprto za motoriziran promet.

Zelene - zdrave - aktivne študijske ture po Sloveniji za pristno doživetje trajnostnega turizma

Težko pričakovan del programa so študijske ture, ki bodo udeležencem omogočile pristno izkušnjo najboljših zelenih doživetij v Sloveniji, deželi med Alpami, Mediteranskim morjem, Panonskimi ravnicami in skrivnostmi Krasa. Slovenija, ena najbolj zelenih dežel sveta, navdušuje z neverjetnim naravnim bogastvom gozdov in zdravih vod. Naravno pitno vodo, ki se lahko pohvali z najvišjo kakovostjo v svetovnem merilu, si je moč natočiti iz vsake pipe, na sprehodih pa kar iz urbanih mestnih pitnikov. Samo v Ljubljani jih je več kot 30. Pregovorno odlična so tudi slovenska vina in druge dobrote, ki največkrat romajo kar z domačih vrtov na krožnike.

Global Green Destinations Day poleg Strateškega foruma Bled predstavlja osrednji dogodek v Sloveniji na temo trajnostnega turizma, ki za Slovensko turistično organizacijo ostaja ključna razvojna prioriteta. Obenem pa je priložnost za udeležence, da spoznajo in izkusijo učinke trajnostnih dosežkov, zaradi katerih je bila prestolnica Ljubljana izbrana za gostiteljico mednarodnega dogodka.