Pojdi na vsebino

V torek, 21. 5. 2019, se je v podjetniškem inkubatorju ABC HUB v BTC Cityju v Ljubljani na tretji Borzi lokalnih živil zbralo blizu 70 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov osnovnih šol in vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljane in okoliških občin.

Ljudje na borzi lokalnih živil.

© RRA LUR

Glavni namen borze, ki poteka v obliki sestankov med ponudniki in kupci, je spodbujanje kratkih nabavnih verig. Borza omogoča, da ponudniki in kupci pridejo v stik in si izmenjajo informacije o ponudbi in povpraševanju lokalno pridelanih živil.

Število udeležencev se vsako leto povečuje, ponudnikom zelenjave, sadja, žit in izdelkov iz žit, medu in mlečnih živil pa so se letos pridružili še ponudniki mesa in mesnih izdelkov.

Borza, ki prispeva k trajnostnemu poslovnemu modelu prehranske samooskrbe, je obenem tudi ključen ukrep na področju trajnostnega turizma. Dobro delo je bilo opaženo, saj je zanjo Ljubljana doslej prejela mednarodno nagrado turistične borze v Berlinu s strani organizacije Green Destinations ter nacionalno nagrado »Premik naprej 2018« za najboljšo inovacijo na področju javne uprave.

Vse več gostinskih ponudnikov v Ljubljani ponuja Ljubljanski zajtrk, ki je neposredni produkt Zelenih nabavnih verig. Letos poleti pa bomo pri Turizmu Ljubljana vzpostavili tudi nov turistični produkt, Ogled ljubljanske tržnice z zajtrkom.

Borze lokalnih živil se je tokrat udeležila tudi Valentina Smej Novak, ki je obiskovalcem predstavila novo iniciativo Turizma Ljubljana, KULinarični koledar. Gostinski ponudniki v Ljubljani vsak mesec prejmejo tri recepte, ki vključujejo sezonsko in lokalno zelenjavo oziroma sadje, ki ga je mogoče kupiti na glavni mestni tržnici.

Borzo lokalnih živil Turizem Ljubljana organizira v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Kmetijsko gozdarsko zbornico, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Zavodom EKOmeter.