Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana s kampanjo »Turizem dela Ljubljano« že četrto leto zapored ozavešča meščanke in meščane o pozitivnih učinkih turizma na kakovost življenja v prestolnici. Na plakatih, radijskih valovih, različnih spletnih platformah, digitalnih ekranih po mestu in na razstavi na Stritarjevi ulici predstavlja projekte, prireditve in infrastrukturo, ki so v prestolnici mogoči tudi zaradi sredstev od turizma in turistov.

Turizem ni le gospodarska panoga, ki omogoča številna delovna mesta in prispeva k pestrosti različnih storitev, ampak je tudi vir namenskih sredstev, iz katerih so financirane različne prireditve, projekti in infrastruktura. Da turizem Ljubljano bogati in jo dela še bolj zanimivo, zeleno, dostopno, urejeno, prepoznavno, živahno, kreativno, aktivno, povezano in inovativno, v prvi polovici junija opozarjajo plakati, oglasi na različnih spletnih platformah, digitalnih ekranih po mestu in radiu ter razstava na Stritarjevi ulici.

Kako turizem bogati Ljubljano?

Iz sredstev od turizma in turistov, tj. turistične takse in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, v Ljubljani sofinancirajo vzdrževanje in posodobitve športne infrastrukture, urejajo in širijo zelene površine, sadijo nova drevesa in vrtnico Ljubljana, urejajo nabrežja Ljubljanice, parke in pešpoti ter sofinancirajo aktivnosti Botaničnega vrta. Z omenjenimi sredstvi odpravljajo arhitekturne in komunikacijske ovire v mestu, odstranjujejo grafite, razobešajo cvetlične obešanke in čistijo Ljubljanico. Podpirajo tudi številne športne, kulturne in zabavne prireditve v mestu ter organizirajo festivale, kot so LUV fest, Teden ljubljanskega turizma, November Gourmet Ljubljana in December v Ljubljani. Iz omenjenih sredstev razvijajo tudi inovativne turistične produkte, tematska vodenja, kreativne rokodelske delavnice in kulturne četrti. Nenazadnje, z organizacijo mednarodnih dogodkov in številnimi nagradami Ljubljana dosega mednarodno prepoznavnost kot zelena, vključujoča in trajnostno usmerjena prestolnica, med drugim je bila v zadnjih letih razglašena za najboljšo destinacijo Evrope 2022 in najboljši mestni oddih 2023 in 2024.

Učinki kampanje

Turizem Ljubljana že od leta 2016 redno spremlja odnos meščank in meščanov do razvoja turizma v Ljubljani, saj je eden od temeljev njegove razvojne strategije zagotavljanje sobivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev mesta. Prav zadovoljni lokalni prebivalci, ki uživajo visoko kakovost življenja, so najboljši in najbolj iskreni ambasadorji svojega mesta. Rezultati lanske raziskave kažejo, da jih ima 76 odstotkov do turizma pozitiven odnos. Skoraj polovica jih je ocenila, da je kampanja »Turizem dela Ljubljano« dosegla svoj ozaveščevalni namen, skoraj četrtina pa, da je njihov odnos do turizma spremenila na bolje.