Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je pridobil pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec in se poleg izpolnjevanja temeljih ukrepov zavezal še k vzpostavitvi dodatnih ukrepov z dveh področij - organizacijsko upravljanje ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. S tem želijo nadgraditi svoje delovanje in doseči še večje zadovoljstvo sodelavcev ter vseh ključnih deležnikov.

Manca Druzbeno odgovoren delodajalec foto Anze Vrabl

Na fotografiji z leve proti desni: Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, Manca Colarič, vodja glavne pisarne Turizma Ljubljane, in Gašper Zakrajšek, sociolog, strokovni sodelavec Ekvilib Inštituta. © Anže Vrabl

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost, katerega namen je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah v odnosu do sodelavcev. V Turizmu Ljubljana so v postopku certificiranja ugotovili, da imajo že uvedenih veliko pomembnih ukrepov, kot so partnerstvo z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami civilne družbe, spodbujanje pitja vode iz pipe, zmanjševanje uporabe plastike, zelena, zdrava in prijazna pisarna, fleksibilni delovni čas, časovni konto, obdaritve otrok sodelavcev. Da bi še dodatno izboljšali zadovoljstvo sodelavcev in drugih ključnih deležnikov, so se odločili za vpeljavo dodatnih ukrepov z dveh področij -  organizacijsko upravljanje ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. 

»Pridobljen certifikat nam predstavlja potrditev dobrega dela in uresničevanje vrednot, h katerim se zavezujemo. Hkrati pa je tudi priložnost, da z novimi dodatnimi ukrepi svoje delovanje nadgradimo in prispevamo k še boljšemu sodelovanju s sodelavci in drugimi deležniki, s katerimi soustvarjamo mrežo, naravnano k trajnostnemu razvoju. Dodatne ukrepe smo sprejeli skupaj s sodelavci, ki so sami prepoznali, katere vrzeli želijo zapolniti in za katere želijo, da jim vodstvo prisluhne. Tako prikazujemo tudi naš odnos do sodelavcev, družbe in okolja, ki so nam izjemno pomembni,« izpostavlja mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana

Turizem Ljubljana se tako pridružuje družbeno odgovornim delodajalcem v veliki mestni družini, to so Mestna občina Ljubljana, Šport Ljubljana, Javni holding Ljubljana, Snaga in Javni stanovanjski sklad.