Pojdi na vsebino

V sklopu Dnevov slovenske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, je Turizem Ljubljana za izvedbo Borze lokalnih živil prejel nagrado Premik naprej 2018 za najboljšo izboljšavo v javni upravi.

Borza lokalnih živil, na kateri so se zbrali pridelovalci živil iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija ter potencialni kupci iz javnega in zasebnega sektorja, je potekala februarja letos. Poslovnih pogovorov se je udeležilo 39 pridelovalcev živil, 19 predstavnikov ljubljanskih šol in vrtcev ter 9 gostincev in hotelirjev.

Borzo je Turizem Ljubljana organiziral v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana in Zavodom Ekometer.

Borza lokalnih živil je bila organizirana v okviru projekta Zelene nabavne verige, ki poteka od leta 2015, in s katerim Turizem Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za varstvo okolja Mestne občine Ljubljana, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in zadrugo Jarina povezuje pridelovalce lokalnih živil s hotelirji in gostinci in jih tako spodbuja, da v svojih kuhinjah uporabljajo 100% lokalno pridelana živila.

Cilj projekta je s kratkimi nabavnimi verigami zagotoviti trajnosten način oskrbe in hkrati graditi kvalitetno in avtentično kulinarično ponudbo v Ljubljani. Borza lokalnih živil je bila letos izvedena kot nadgradnja tega projekta, saj širi zavest o pomenu lokalno pridelanih sestavin tudi izven področja turistične ponudbe.

Vsi udeleženci prve Borze lokalnih živil so bili nad njo navdušeni, zato jo bomo na Turizmu Ljubljana oktobra letos organizirali ponovno, z njo pa bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.