Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je na slavnosti akademiji ob 70. obletnici Posavskega štehvanja prejel zahvalo Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče, združenja, za njihov prispevek k ohranjanju Posavskega štehvanja v Savljah, Klečah in na Ježici.

V okviru razpisa za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo turistična društva, Turizem Ljubljana spodbuja ohranjanje lokalnih tradicij, navad in običajev, kulinaričnih značilnosti in posebnosti, skrb za ohranjanje naravnih znamenitosti, sodelovanje lokalnega prebivalstva pri aktivnostih pospeševanja turizma ter skladnost s trajnostnimi načeli. V sklop tega razpisa sodi tudi vsakoletna izvedba čistilne akcije Za lepšo Ljubljano, ki jo organizirajo turistična društva na območju MOL.

Ena od prireditev, ki jih Turizem Ljubljana že dolgo podpira, je Posavsko štehvanje. Gre za konjeniško igro z jezdeci, ki s kovinsko palico udarjajo po lesenem sodu, nameščenem na drogu. V Savljah jo organizirajo že 70 let, od leta 2012 je vpisana tudi v Register nesnovne kulturne dediščine. Letos bo Posavsko štehvanje potekalo v soboto, 22. junija, ob 16. uri na Saveljski cesti.