Turizem Ljubljana zbira pobude za turistične projekte v regiji Osrednja Slovenija

Na Turizmu Ljubljana smo v okviru priprave turistične strategije za regijo Osrednja Slovenija (2017-2022) objavili poziv ponudnikom na območju osrednjeslovenske regije, da posredujejo svoje turistične novosti, ideje in projekte. Rok za oddajo pobud je 1. september.

Za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij v regiji s pozivom, ki je objavljen na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije, iščemo vse:

1) novo nastale ali
2) nastajajoče ali
3) zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v svojo turistično ponudbo.

Na Turizmu Ljubljana, kjer od leta 2011 naprej opravljamo tudi vlogo regionalne destinacijske organizacije (RDO) Osrednja Slovenija, trenutno delamo na oblikovanju strategije, ki bo ponudila pogled naprej do leta 2022, hkrati pa podala operativni načrt aktivnosti, ki bo osnova za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija.

Pobude zbiramo na portalu Banke turističnih priložnosti Slovenije.