Pojdi na vsebino

Rezultati raziskave, ki jo je naročil Turizem Ljubljana, kažejo, da kongresni gost v Ljubljani v času tridnevnega kongresa v povprečju dnevno porabi 494 evra na dan, kar je več kot trikratnik dnevne potrošnje prostočasnega gosta. Kongresni gosti Ljubljano zaznavajo zelo pozitivno, saj bi se v prestolnico vrnilo kar 97 odstotkov vprašanih, kot tri ključne prednosti destinacije pa so vprašani navedli občutek varnosti, gostoljubnost in urejenosti mesta.

Udeleženci konference Eurocities 2017 v veliki dvorani Grand Hotela Union.

© Nino Verdnik

Raziskavo je, po metodi osebnega anketiranja, izvedlo podjetje Toleranca Marketing v septembru 2017. V vzorec je bilo zajetih 302 oseb iz 67 držav, udeležencev štirih mednarodnih strokovnih kongresov, ki so v Ljubljani potekali v septembru 2017, in sicer: 47. kongres evropskega združenja za vedenjsko in kognitivno terapijo – EABCT 2017 (Gospodarsko razstavišče), 2. svetovni kongres odprtih izobraževalnih virov – OER 2017 (Cankarjev dom), Konferenca LUX Europa 2017 s področja osvetljevanja (GH Union) in Kongres na področju novosti in izobraževanja o ultrazvoku - EUROSON 2017, skupaj z 29. kongresom EFSUMB (Gospodarsko razstavišče).

Raziskava je pokazala, da so kongresni udeleženci visoko izobraženi posamezniki, kar 86 odstotkov z dokončanim magisterijem ali doktoratom znanosti. Dobra polovica vprašanih, 56 odstotkov, je pripadala srednji generaciji med 30 in 49 let, 65 odstotkov vprašanih pa je zaposlena v javnem sektorju (izobraževanje, znanost, zdravstvo, sociala).

81 odstotkov kongresnih udeležencev je v Ljubljano prišlo z letalskim prevozom. Delež udeležencev, ki uporabljajo druge oblike prevoza (vlak in avtobus), je nizek in znaša 8 odstotkov, z avtom pa se jih pripelje 13 odstotkov. 73 odstotkov udeležencev ustvari v času kongresa od 2 do 4 nočitve, povprečna dolžina bivanja vseh anketiranih kongresnih gostov je bila 3, 97 dni.

69 odstotkov kongresnih gostov je bilo v času trajanja kongresa nastanjenih v hotelih, 13 odstotkov je izbralo namestitvene strukture preko platforme AirBnB. Potrebno je poudariti, da so bile v času trajanja štirih kongresov, med katerimi je potekalo anketiranje, torej med 13. in 25. septembrom, hotelske in druge namestitve v Ljubljani nadpovprečno zasedene in sicer med 90 in 98 odstotkov.

Med tridnevnim mednarodnim dogodkom v Ljubljani kongresni gostje v povprečju potrošijo 1.482 evrov. 73 odstotkov vseh stroškov predstavljajo kotizacija, nočitve in prevoza do destinacije. Ti stroški so po mnenju anketirancev v Ljubljani primerljivi ali celo nekoliko višji kot v ostalih destinacijah, kjer se udeležujejo kongresov.

Povprečna dnevna potrošnja kongresnih gostov, v primeru tridnevnega kongresa, znaša 494 evrov, kar je 3, 7-kratnik porabe običajnih turistov (Analiza turistične potrošnje obiskovalcev Ljubljane, Valicon 2015).

51 odstotkov anketiranih kongresnih gostov se udeleži enega do dveh mednarodnih dogodkov na leto. Ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev o udeležbi na dogodku, so za 85 odstotkov priložnost za izobraževanje, za 84 odstotkov priložnost za mreženje, za 61 odstotkov dostopnost destinacije, za 50 odstotkov pa varnost destinacije. Tretjina kongresnih gostov bivanje na destinaciji podaljša, največkrat za 1 ali 2 dni (72 odstotkov).

Kar 97 odstotkov udeležencev se bi v Ljubljano ponovno vrnila in se zanima za dogodke v regiji. 94 odstotkov anketirancev, ki so se udeležili kongresa v Ljubljani, meni da je slednji dosegel ali presegel pričakovanja. Najbolje ocenjeni elementi kongresne ponudbe Ljubljane so bili občutek varnosti, prijaznost in gostoljubnost ljudi, čistoča in urejenost mesta ter kongresno osebje. Sledijo namestitev, lokalna kulinarika, dostopnost destinacije ter razmerje med kakovostjo in ceno, nakupovanja in ponudba zabave.

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana bo raziskavo o kongresnih gostih izvajal tudi v prihodnosti, s čimer želimo zagotoviti kontinuirano zbiranje informacij, ki bodo podlaga za načrtovanje trženjskih aktivnosti Kongresnega urada Turizma Ljubljana.