Pojdi na vsebino

Potem ko je Turizem Ljubljana v letu 2011 zaključil prvo fazo prenove Grudnovega nabrežja, so stekli vsi potrebni formalni postopki za drugo fazo, ki bo obsegala območje vse do Šentjakobskega mostu. Dela so se začela 20. marca in že kažejo prve obrise. S koncem junija, ko bo prenova zaključena, bo Ljubljana pridobila prijetno sprehajalno pot, ki bo potekala po prulski strani od Prulskega do Šentjakobskega mostu.

S prehodom v drugo fazo del Turizem Ljubljana tako udejanja postopno prenovo poteze vzdolž Ljubljanice, ki na desnem bregu staro mestno jedro povezuje z Botaničnim vrtom.

Po načrtih projektantov iz projektantske hiše Trije arhitekti (in v izvedbi družbe Hidrotehnik, d.d.) bo ureditev z mrežno zasnovo zelo pestra in bo nudila številne mikroambiente, ki bodo navezani na drevored. Poudarke bodo predstavljali elementi urbane opreme in gosta hortikulturna zasaditev. Hrbtenico poudarjenega hortikulturnega dela ureditve bodo tvorile avtohtone vrste grmovnic in nizkih dreves, v območju zelenice pa mešanica trav, »cvetoči travnik« poleti ter polja zvončkov, kronic in ciklam spomladi.

Tako bodo elementi urbane opreme − kot so transparentna mrežna ograja, klopi z macesnovimi sedali in nasloni, jekleni stoli in mize − ob intenzivnem valovanju cvetenja in plodov, ko se bo nabor rastlin menjal vse leto, pravzaprav v drugem planu.

Vir za investicijo predstavljajo sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki so namenska sredstva občine. Turizem Ljubljana je prejemnik teh namenskih sredstev, ki so po Zakonu o igrah na srečo namenjena vlaganju v turistično infrastrukturo. Pred petimi leti je Turizem Ljubljana v sodelovanju z ustanoviteljico Mestno občino Ljubljana sprejel dolgoročni načrt vlaganja teh sredstev v prenovo nabrežij Ljubljanice, ki se vsa ta leta sistematično izvaja.

Sorodne vsebine