Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je sredi februarja zaključil dva javna razpisa, s katerima spodbuja in sofinancira turistične prireditve in aktivnosti turistične društvene dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Skupna vrednost razpisanih sredstev je bila 190.000 EUR. Objavljeni so rezultati.

S prvim razpisom je Turizem Ljubljana za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah razpisal 140.000 EUR sredstev. Predlagatelji so morali biti pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe. Predmet razpisa je tako bilo sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki so del programa dela javnega zavoda Turizem Ljubljana in so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem (kot so Breg, Gornji trg, Kongresni trg, nabrežja Ljubljanice ...), ohranjanje tradicionalnih prireditev (ulična gledališča, festival Junij v Ljubljani, Srednjeveški dan, Ljubljanska vinska pot ipd.), izkoriščanje turističnim prireditvam namenjene infrastrukture (paviljon na Kongresnem trgu, Park Zvezda ipd.) ter v podporo velikim mednarodnim dogodkom (kot so Evropsko košarkarsko prvenstvo).

Sredstva so bila na podlagi opredeljenih meril dodeljena 39 predlagateljem. Rezultate prvega razpisa (predlagatelj, projekt – prireditev in vrednost sofinanciranja) lahko preverite tukaj (na povezavi rezultati razpisa).

Drugi javni razpis je Turizem Ljubljana namenil za sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev, v skupni vrednosti 50.000 EUR. Za sredstva so lahko kandidirala vsa turistična društva, ki so registrirana in delujejo na območju Mestne občine Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo v letu 2013 prek razpisa sofinanciral programe 15 turističnih društev. Rezultate drugega razpisa (predlagatelj – turistično društvo in višina sofinanciranja programa) lahko preverite tukaj (na povezavi rezultati razpisa).

Sorodne vsebine