Pojdi na vsebino

V februarskih Pismih iz Ljubljane smo poročali, da je Ljubljana pristopila k oblikovanju novega strateškega dokumenta za področje turizma za območje Mestne občine Ljubljana, saj se z letom 2013 izteče ročnost sedanjega strateškega razvojnega in trženjskega načrta. Izbrani izvajalec za finančno-analitični del, projekt namreč poteka v dveh fazah, je marca aktivno pristopil k izvedbi analize.

V teku je finančno-analitična faza za pripravo novega strateškega turističnega načrta za Ljubljano

© D. Wedam

Poleg same analize turističnega povpraševanja in ponudbe ter analize vseh ključnih kazalnikov poslovanja turističnega gospodarstva prva analitična faza vključuje tudi raziskavo turistične potrošnje v Ljubljani; raziskava poteka v marcu in aprilu 2013 na vzorcu 1000 anketiranih tujih turistov, ki v Ljubljani prenočijo vsak enkrat. Analitični sklop izvaja pogodbeni izvajalec Interstat, d.o.o., ki je bil izbran na javnem razpisu (rok za oddajo ponudb male vrednosti je bil 14. februar 2013). Anketiranje bo zaključeno do 9. maja 2013, sledila bo obdelava podatkov, do konca maja pa bo zaključen celoten finančno-analitični sklop.

Poteka tudi raziskava o finančnem poslovanju hotelov in strukturi gostov po motivu prihoda – s temi podatki želi Turizem Ljubljana pridobiti podatke o povprečni ceni sobe posamezne kategorije nastanitvenih objektov. Turizem Ljubljana je z namenom in cilji raziskave seznanil vodstva hotelov in jih prosil za sodelovanje, saj je le-to ključnega pomena za verodostojnost raziskave. Podatki bodo obravnavani povsem zaupno in zgolj v zbirni obliki, torej odgovorov ne bo mogoče povezati s konkretnim nastanitvenim objektom, kljub temu pa bodo imeli veliko kvalitativno vrednost. O ključnih izsledkih bomo poročali že v majskih Pismih iz Ljubljane.

Celotna analiza bo predstavljala podlago za izdelavo strateških usmeritev nadaljnjega razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana v obdobju 2014–2020, ki jih bo izvajalka tega sklopa, Fakulteta za turistične študije Turistica iz Portoroža, izdelala do jeseni.

Sorodne vsebine