Pojdi na vsebino

V marcu so se nadaljevali številni nastopi na tujih trgih, s prihodom pomladi in toplih sončnih dni pa se je okrepil tudi utrip na mestnih ulicah. Prava znanilka pomladi in turističnega utripa je nova, že tretja sezona Odprte kuhne. Ta utrip pa se je odrazil tudi v odlični turistični statistiki. V Ljubljani je marca v primerjavi z lanskim marcem prenočilo kar 23 odstotkov več turistov.

Štirje prijatelji na nebotičniku. V ozadju mesto in grad.

© D. Wedam

Obiskovalci so v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani,* v marcu 2015 opravili 49.185 nočitev (kar je 23 odstotkov več kot lani), po oceni za vse nastanitvene zmogljivosti pa je bilo nočitev 62.933 oziroma prav tako 23 odstotkov več kot lani marca (podatek SURS-a za marec 2014 je 50.994 nočitev). 

Obisk TIC-ev se je marca ponovno obrnil navzgor

V tretjem letošnjem mesecu je ljubljanske TIC-e obiskalo 10.973 obiskovalcev, kar je 8,5 odstotka več kot leto prej (2014: 10.092). Med njimi je bilo domačih 2.851, kar je 8 odstotkov manj (2014: 3.084), in tujih 8.122 (2014: 7.0081), kar je 16 odstotkov več kot leto prej v istem obdobju. Skupaj je bilo v prvih treh mesecih 29.456 obiskovalcev, kar je 3 odstotke več kot v enakem obdobju lani (2014: 28.486).

Marca tudi porast naročenih vodstev

Marca 2015 smo izvedli 92 naročenih vodstev, kar je 7 odstotkov več kot marca leto prej (2014: 86). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 2.172 turistov. Skupaj smo v treh mesecih izvedli 192 naročenih vodstev, kar je 22 odstotkov več kot lani v istem obdobju (2014: 158), na ta način pa si je mesto v prvih treh mesecih ogledalo 4.273 obiskovalcev.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je marca udeležilo 146 turistov, skupaj v treh mesecih pa 390 turistov.

Rast prodaje storitev – v skladu s prizadevanji, da gosta v Ljubljani zadržimo dlje 

V skladu z našo strategijo povečevanja vrednosti prodaje na gosta in podaljševanja bivanja v Ljubljani – s pomočjo ponudbe bogatega izbora vodstev po Ljubljani ter izletov po regiji in Sloveniji – se nadalje povečuje vrednost prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo. Marca se je obseg povečal za 22 odstotkov, v skupnem obdobju prvih treh mesecev pa kar za 60 odstotkov

Velik skok smo zabeležili pri prodaji Turistične kartice Ljubljana, najbolj razveseljivo pa je dejstvo, da se je močno povečala prodaja kartic za 48 in 72 ur, kar je v skladu z našimi prizadevanji, da gosta v Ljubljani zadržimo dlje (v treh mesecih 2015 je bila skupna prodaja večja za 57 odstotkov).

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine