Pojdi na vsebino

Ljubljana je v letu 2011 prejela naziv »občina po meri invalidov«, ki je pomembno priznanje lokalni skupnosti za preteklo delo na področju odpravljanja ovir v prestolnici, vsem deležnikom pa nalaga veliko mero odgovornosti, da ta naziv vedno znova opravičijo. Ta vidik je pomemben del družbenega stebra trajnostnega razvoja, ob tem pa se novembra letos izteče petletni rok, ki ga je opredelil Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.

V skladu z Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) morajo ponudniki storitev poleg fizične dostopnosti zagotavljati tudi nediskriminatorno dostopnost do storitev. V zvezi z veljavnostjo določb o dostopnosti storitev je zakon uvedel petletni rok, ki se izteče novembra 2015.

Poziv vsem ponudnikom, na voljo pomoč strokovnjaka

Mestna občina Ljubljana je v okviru aktivnosti spodbujanja ureditve dostopnosti nazadnje lani poleti naslovila dopis vsem ponudnikom na območju občine, ki nudijo storitve, za katere veljajo določila tega zakona, med drugim vsem turističnim, gostinskim in nastanitvenim ponudnikom in ponudnikom, ki izvajajo kulturne in druge storitve v prestolnici – za občane in obiskovalce Ljubljane. 

V dopisu jih je pozvala k ureditvi dostopa, ob tem pa ponudila brezplačno pomoč strokovnjaka oziroma svetovalca, ki za ponudnika lahko izdela pisni predlog prilagoditev (kontaktna oseba na e-naslovu: magdalena.skerl@ljubljana.si). 

Vsi naslovniki so ob pozivu oziroma povabilu dobili tudi knjižico Ljubljana za vse, ki jo je izdala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje in socialno varstvo (besedilo je pripravil Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL), ki je pregledno in poučno povzela značilnosti različnih oblik oviranosti in predstavila priporočila za ravnanje. 

Osebe s posebnimi potrebami so vse pomembnejši segment v potovalni industriji

Statistični podatki povedo, da živi danes v Evropi 15 do 20 odstotkov prebivalstva, ki zaradi slepote, slabovidnosti, gluhote ali naglušnosti, telesnih poškodb ali drugih osebnih okoliščin potrebujejo tehnične in druge pripomočke, prilagojeno okolje ali pomoč druge osebe, ta delež pa še raste.

Pri letošnjem izvajanju tečaja za pridobitev licence lokalnega vodnika Mestne občine Ljubljana smo v Turizmu Ljubljana glede na velik potencial trga potovanj ljudi s posebnimi potrebami – in pomena njihove enakovredne obravnave – letos vključili tudi izobraževanje za vodenje skupin oseb, ki so gluhe, naglušne, slepe, slabovidne, na invalidskih vozičkih ali z motnjami v duševnem razvoju, prav tako pa vodnike poučili o posebnostih vodenja skupin starostnikov. 

Enakovredna obravnava oseb s posebnimi potrebami – pomemben element trajnostnega razvoja

Enakovredna obravnava vseh in s tem nagovarjanje specifičnih potreb oseb z različnimi oblikami oviranosti sta danes v svetu prepoznavna kot »dostopni turizem« (ang. accessible tourism) oziroma vse bolj kot »turizem za vse« (ang. tourism for all). Predstavljata izredno pomemben del družbenega stebra v okviru trajnostnega razvoja in sta pomemben element dojemanja mesta kot zelenega, odgovornega mesta

V kontekstu Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016 in njene uvrstitve med najbolj trajnostne destinacije na svetu (Ljubljana je uvrščena na seznam Sustainable Destinations Global Top 100) je ta vidik še toliko pomembnejši.

Zato tudi v Turizmu Ljubljana pozivamo vse ponudnike k čim prejšnjemu odzivu in sodelovanju na področju ureditve dostopnosti, saj se november hitro približuje oziroma se rok izteka – po izteku pa v primeru neupoštevanja določil sledijo sankcije.

Poleg podane kontaktne osebe na Mestni občini Ljubljana smo vam za pomoč na voljo tudi v Turizmu Ljubljana (kontaktna oseba Viktorija Grašič Bole). 

Sorodne vsebine