Pojdi na vsebino

Tudi marca so se nadaljevale visoke stopnje rasti nočitev. Obiskovalci so v letošnjem marcu v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani,* opravili 58.878 nočitev ali 19,7 odstotka več kot marca leto prej.

Polni lokal na sončen dan.

V letošnjem letu v Ljubljani beležimo mesečno 17 do 20-odstotne mesečne stopnje rasti nočitev (januar + 20, februar +17, marec + 20) © Dunja Wedam

Ocena za vse nastanitvene objekte je pokazala 73.867 nočitev, kar pomeni 20 odstotkov več kot marca 2015 (podatek SURS za marec 2015: 61.706) oziroma kar 12.161 nočitev več.

V Turizmu Ljubljana smo izdelali analizo zasedenosti nastanitvenih objektov v Ljubljani v času velikonočnih praznikov: v treh letih se je zasedenost kapacitet povečala s 32,6 na 62 odstotkov.

Obisk TIC-ev marca 2016 višji kar za 38 odstotkov, skupaj v prvem četrtletju pa za 14 odstotkov

Marca smo v ljubljanskih TIC-ih našteli 15.132 obiskovalcev, kar pomeni 38 odstotkov več kot marca 2015 (2015: 10.973) – marca je tako vsak dan dva TIC-a obiskalo 134 obiskovalcev več kot lani oziroma skupaj vsak dan okoli 500. Med njimi je bilo domačih obiskovalcev 3.081, kar je 8 odstotkov več (2015: 2.851), in tujih 12.051, kar je 48 odstotkov obiskovalcev več kot v istem obdobju leto prej (2015: 8.122).

Skupaj je ljubljanske TIC-e v prvih treh letošnjih mesecih obiskalo 33.615 obiskovalcev, kar je 14 odstotkov več kot v istem obdobju lani (2015: 29.456).

Marca pri vodenih ogledih na enaki ravni kot lani

V marcu 2016 smo izvedli 91 naročenih vodstev (to je več kot dvojna številka februarskih), kar je približno enako kot v istem obdobju lani (2015: 92). Na ta način si je mesto ogledalo 1.657 turistov. Skupaj smo v treh mesecih izvedli 163 naročenih vodstev, kar je 15 odstotkov manj kot lani v istem obdobju (2015: 192), na ta način pa si je v prvem četrtletju Ljubljano ogledalo 3.017 turistov.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je marca 2016 udeležilo 153 turistov, skupaj v prvih treh mesecih pa 393 turistov.

Vrednost prodaje marca za dobro tretjino višja

Vrednost celotne prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo, je bila v marcu 2016 višja za 37 odstotkov v primerjavi z marcem 2015.

Lep odstotek beleži tudi prodaja Turistične kartice Ljubljana, našega pomembnega trženjsko-pospeševalnega orodja, saj se je v treh mesecih povečala za 20 odstotkov (v celotnem letu 2015 pa za 29 odstotkov). Hkrati smo pripravili analizo prodaje kartice glede na dolžino in oblikovali ukrepe za nadaljnje pospeševanje prodaje.

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke.

Sorodne vsebine