Pojdi na vsebino

V Sloveniji se v prihodnjih tednih začenja aktivno usklajevanje nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma za obdobje do leta 2021. Podlaga za naše delo pri Turizmu Ljubljana je obstoječa strategija za Ljubljano kot turistično destinacijo, ki zajema obdobje do leta 2020, hkrati smo pred kratkim sprejeli strateške smernice kulturnega turizma in strategijo turizma za regijo Osrednja Slovenija. Naše temeljne cilje na področju nočitev za leto 2020 smo presegli že v letu 2016 – zato se z našimi aktivnostmi v zadnjih nekaj letih aktivno osredotočamo na naslednje temeljne izzive: (1) povečati potrošnjo obiskovalcev, (2) podaljšati njihovo bivanje, (3) nadalje krepiti izvensezonske mesece, (4) ponuditi raznolik nabor avtentičnih lokalnih doživetij in (5) ohraniti prestolnico prijazno za življenje.

Planinska koča na planini.

© Ana Pogačar

Izzivi, s katerimi se spopadajo številne mestne destinacije in prestolnice

Našteti izzivi so danes skupni številnim mestnim destinacijam po vsem svetu, še posebej tistim s statusom prestolnice. Pristop k njihovemu reševanju na neki način vzpostavlja novo dobo ali nov pristop k turizmu. Takšnemu, kjer niso v ospredju številke, temveč je pomembna predvsem rast, ki temelji na ljudeh. Turizem mora predstavljati win-win situacijo tako za prebivalce kot obiskovalce – kjer povečanje vrednosti za ene prinaša vrednost za vse. Kjer povečanje kakovosti in urejenosti okolja ter razvoj novih vsebin prinašata vrednost tako za obiskovalce kot prebivalce.

Trendi so avtentičnost lokalnih doživetij, ki spodbujajo sodelovanje in delitev ter nastajajo v sodelovanju lokalnega okolja oziroma ljudi, sodelovalnost in inovativni pristopi v procesu oblikovanja vsebin ter krepitev odnosov in s tem poudarek na obiskovalcih, ki se vračajo.

Krepitev izvensezonskih mesecev, razvoj novih privlačnih vsebin – še posebej izven mestnega jedra in v zaledju

Ljubljana je manjša butična destinacija, kjer je koncentracija obiskovalcev v ožjem starem mestnem središču zaradi njegove kompaktnosti še toliko večja kot morda v velikih prestolnicah. S tem so večji tudi naši izzivi. Po drugi strani pa dodatno prednost Ljubljani dajeta (1) njena središčna lega v Sloveniji in s tem preprosta dostopnost do številnih zanimivosti po vsej Sloveniji ter (2) njena tesna prepletenost z naravo in kraji v zaledju, na podeželju. Ljubljana ni zgolj prestolnica, temveč je hkrati tudi mesto za odkrivanje Slovenije in regije, kar je poleg razvoja urbanih turističnih vsebin sestavni del našega pozicioniranja.

Obiskovalce želimo spodbuditi, da bi v prestolnici ostali dlje, predvsem z raznoliko turistično ponudbo, ki sega tudi onkraj starega mestnega središča in v zaledje Ljubljane, med drugim pa krepimo tudi ponudbo na področju kulturnega turizma (več v članku v februarskih Pismih iz Ljubljane Kulturni turizem v Ljubljani pred novim vzletom). Sodobni turist želi vedno bolj intenzivno in avtentično lokalno izkušnjo, ki je v največji meri zaznamovana prav s kulturo destinacije, velja pa za zahtevnega in dobrega potrošnika.

Razvijamo pestrost doživetij in krepimo prepoznavnost regije Osrednja Slovenija

Te izzive naslavljamo tudi z aktivnostmi, ki jih v Turizmu Ljubljana že vse od leta 2011 sistematično izvajamo v okviru regijskih aktivnosti, s katerimi krepimo sodelovanje z občinami v zaledju (regijo Osrednja Slovenija tvori poleg Ljubljane še 25 občin).

Lani pred poletjem smo skupaj z izbranimi nosilci v regiji začeli razvijali organizirana doživetja in pred kratkim smo štiri organizirane programe vključili v prodajne kanale Turizma Ljubljana (preko TIC-ev in Spletne trgovine doživetij na Visit Ljubljana).

Med novimi doživetji so naslednji programi, ki jih je mogoče kupiti kot paket ali pa se nanje odpraviti tudi individualno:

  1. Doživetje Med pastirje na Veliki planino vam nedaleč od Ljubljane ponudi avtentično izkušnjo tradicionalnega pastirskega življenja v slikovitem gorskem okolju.
  2. Le streljaj od Ljubljane je dežela, kjer vas čakajo radosti življenja in zdrave energije. Tam je v slikovitem gradu Bogenšperk nekoč delal in ustvarjal sloviti polihistor J. V. Valvasor, čigar sloves je segel vse do britanske krone. Doživetje je poimenovano Grad Bogenšperk in zdrava sprostitev v Valvasorjevi deželi.
  3. V zelenem hribovitem zaledju slovenske prestolnice lahko na izletu Dobrote Blagajeve dežele okusite lokalne kulinarične dobrote, spoznate tamkajšnji način življenja in zgodovino ter s seboj domov odnesete culo dobrot Blagajeve dežele.
  4. Na izletu Avtomobili maršala Tita in kava pisatelja Ivana Cankarja med obiskom Vrhnike spoznate dve plati slovenske zgodovine: luksuzne avtomobile predsednika socialistične Jugoslavije Tita ter življenje pisatelja, ki je dal nov pomen preprosti skodelici kave.

Merila za izbor teh programov so bila: (1) privlačne vsebine za turistično doživetje, (2) dovolj razvite vsebine za trženje, (3) omogočanje doživetij tudi individualnim turistom ter (4) opredeljen nosilec programa, ki bo skrbel za povezovanje, razvoj, delo na kakovosti, koordinacijo ter za samo organizacijo oziroma izvedbo programa.

Na tem konceptu oblikovanja organiziranih doživetij bomo v okviru RDO Osrednja Slovenija nadaljevali delo tudi v letu 2017 in naprej, za njihovo prodajo pa je ključna povečana prepoznavnost regije Osrednja Slovenija – kot destinacije oziroma njenih posameznih točk obiska. V podporo temu ravno začenjamo z novo kampanjo na Instagramu, v kateri v sodelovanju z njegovimi domačimi vplivneži @igslovenia vabimo na odkrivanje Osrednje Slovenije (več o aprilsko-majski Instagram kampanji).

Ljubljana z Osrednjo Slovenijo postaja ena od štirih makroregij v okviru nove strategije trajnostne rasti slovenskega turizma

Nova strategija trajnostne rasti Slovenije uvaja novo raven makroregij, ki nadomeščajo zdajšnje turistične regije, temeljijo pa na izkoriščanju evropsko in širše prepoznavnih geografskih pokrajin in turističnih regij, ki delujejo v prvi vrsti izkustveno oziroma produktno: to so (1) Alpska Slovenija, (2) Mediteranska Slovenija, (3) (termalna) Panonska Slovenija ter (4) Ljubljana in Osrednja Slovenija.

V skladu z delovno opredeljenim konceptom (kot smo uvodoma zapisali, se strategija naslednjih nekaj tednov usklajuje na terenu) bomo svoje delo v okviru regije Osrednja Slovenija nadaljevali in krepili širše povezovanje v naši makroregiji, saj nov nacionalni koncept gradi na že vzpostavljenih in trženjsko-produktno smiselnih osnovah za našo regijo. To je regija, kjer je živahna prestolnica na pragu neokrnjene in lahko dostopne narave, prostor, kjer se srečata kultura in narava. O podrobnejšem konceptu in novih doživetjih vas bomo obveščali v prihodnjih Pismih iz Ljubljane.

Sorodne vsebine