Pojdi na vsebino

V prejšnjem mesecu smo ljubljanski turizem (njegov razvoj in zanimivosti) predstavili na treh večjih mednarodnih dogodkih v tujini: na konferenci Hotel Summit Beograd, osrednjem dogodku na področju hotelirstva v Srbiji, na kongresu zgodovinskih mest v Solinu pri Splitu, ki je prepletel razvoj kulture in turizma, in na borzi v Moskvi, največjem turističnem dogodku v Rusiji in Baltskih državah.

Direktorica Turizma Ljubljana kot govornica na Summitu.

Hotel Summit Beograd © Nea Culpa

Hotel Summit Beograd

Uspešno zgodbo Ljubljane, ki je v zadnjih letih zgled marsikateri destinaciji, je na konferenci Hotel Summit Beograd, ki je bila 21. in 22. marca, predstavila mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

Na konferenci je kot podlago za uspešen razvoj turizma predstavila ukrepe, ki so v destinacijo vnesli številne pozitivne spremembe, kot so zaprtje mestnega jedra za motorni promet, ureditev nabrežij Ljubljanice in mestnih trgov, gradnja mostov, postavitev pitnikov in zagotavljanje trajnostne mobilnosti; ukrepe, zaradi katerih je Ljubljana privlačnejša za domačine in tuje obiskovalce.

Direktorica Turizma Ljubljana je na konferenci predstavila Strategijo razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana (2014–2020) in njene ključne cilje: podaljšanje povprečne dobe bivanja turistov v mestu, povečanje dnevne porabe obiskovalcev, širitev turističnega območja iz mestnega središča in mesta v regijo Osrednja Slovenija ter spodbujanje obiska v zdaj manj obiskanih mesecih.

Konferenca pa je prinesla tudi vpogled v spodbuden razvoj hotelirstva v Ljubljani: britansko podjetje STR, vodilno na področju raziskav v hotelski industriji na svetu, je na njej namreč predstavilo rezultate analize poslovanja hotelskega sektorja v lanskem letu, ki je pokazala, da so hoteli v Ljubljani dosegli odlične rezultate v primerjavi s hoteli v drugih evropskih državah. Število hotelov in hotelskih sob v slovenski prestolnici se sicer v zadnjih letih povečuje – vzporedno s povečevanjem števila turistov in turističnih prenočitev v mestu. Analiza podjetja STR, v katero je bilo vključenih tudi deset ljubljanskih hotelov, je pokazala, da so ti lani dosegli nadpovprečne rezultate pri zasedenosti sob, prihodku na razpoložljivo sobo in povprečni ceni za sobo v primerjavi z regijskim in evropskim povprečjem. Poudariti velja še zlasti kazalnik prihodek na razpoložljivo sobo, ki meri dobičkonosnost hotelov: v Ljubljani se je lani v primerjavi z letom 2016 povečal za kar 18 odstotkov, medtem ko je bilo povprečje za evropske hotele 5,6 odstotka.

Kongres zgodovinskih mest v Solinu pri Splitu

V Solinu pri Splitu je bil od 20. do 23. marca 4. mednarodni kongres zgodovinskih mest, na katerem je Turizem Ljubljana na povabilo prirediteljev predstavil implementacijo Strateških smernic kulturnega turizma v Ljubljani (2017–2020).

Dokument, ki opredeljuje razvoj kulturnega turizma v Ljubljani z vizijo mesta kot »kulturne, umetniške, doživljajske in festivalske prestolnice Slovenije s privlačno ponudbo za tuje in domače turiste«, je med slušatelji požel veliko zanimanja, navdušeni so bili nad njegovo implementacijo, še zlasti nad sodelovanjem številnih deležnikov pri njegovem nastajanju, izobraževanjem informatorjev v turistično-informacijskih centrih in kulturnih ustanovah ter vključevanjem meščanov v razvoj turizma.

Mednarodna turistična borza v Moskvi Borza Moscow

International Travel & Tourism je največji in eden najpomembnejših turističnih dogodkov v Rusiji in Baltskih deželah. Je odlična priložnost za vse destinacije, ki si želijo stkati tesnejšo turistično vez z ruskim trgom. Borzo, ki je bila od 13. do 16. marca, obišče več kot 70.000 ljudi, na njej pa se predstavlja okoli tri tisoč razstavljavcev iz približno dvesto držav.

Turizem Ljubljana je v Moskvi predstavil ponudbo prestolnice s poudarkom na kulturi, še zlasti kulinaričnih doživetjih, Ljubljano kot Unescovo mesto literature in zeleno zgodbo prestolnice. Poleg tega so lahko poslovni gostje in drugi obiskovalci spoznavali tudi širšo ponudbo Ljubljane, igralništva in nakupovanja, denimo, pa ponudbo za goste, ki iščejo razkošje, in zanimivosti v regiji Osrednja Slovenija.

Ruski trg je zaradi svoje velikosti zelo pomemben emitivni trg. Poleg tega so ruski gostje znani po nadpovprečni porabi, so pa razmeroma zahtevni; zanimajo jih številna področja turistične ponudbe, še zlasti kulturna doživetja, možnosti nakupovanja in razvajanje na vseh ravneh.

Sorodne vsebine