Pojdi na vsebino

Združenje evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cities Marketing (ECM) je prejšnji mesec na letni generalni skupščini za svojo predsednico znova izvolilo mag. Petro Stušek, direktorico Turizma Ljubljana, ki je na vodilnem položaju tega najpomembnejšega evropskega združenja na področju upravljanja turizma, promocije in marketinških dejavnosti v mestnih destinacijah od leta 2019. V zadnjem letu se z ekipo uspešno spoprijema z izzivi pandemije, ob tem pa tudi krepi mednarodno prepoznavnost turistične Ljubljane.

Direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek na zoom predstavitvi.

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana © Gloria hotel

ECM združuje 113 destinacij iz 37 držav. Povečuje konkurenčnost in uspešnost svojih članov, ki so tudi iz neevropskih držav. Deluje kot platforma za sodelovanje profesionalcev v prostočasnem, poslovnem in mestnem turizmu – s ciljem ustvarjati trende na področju mestnega turizma in spodbujati izmenjavo znanj in primerov dobrih praks ter mreženje.

Še večji pomen strateškega upravljanja destinacij – na novih temeljih

V ECM so takoj ob razglasitvi pandemije začeli spodbujati k inovativnim in ustvarjalnim zamislim o prihodnosti turizma. Na tej podlagi so v sodelovanju s skupino NAO razvili serijo komunikacijskih orodij za izmenjavo zamisli in izzivov, za navdih, kako najti nove pristope k projektom v turizmu. Skupaj so ustvarili predloge za nove oblike destinacijskega upravljanja ter preučevali zahteve in pričakovanja obiskovalcev po pandemiji.

Ker je potreba po strateškem upravljanju destinacij večja kot kdaj koli prej, so oblikovali strategijo »Današnji jutri« (Tomorrow Today) za obdobje 2019–2022 in opredelili vlogo sodobnega DMMO (organizacije za upravljanje in trženje destinacij). Ta ima ključno vlogo kot moderator in inovator v večdimenzionalnem okolju umetnosti in kulture, izobraževanja, znanosti in raziskav, kreativne industrije, gostoljubja in ne nazadnje tudi lokalnih skupnosti. Oblikovali so tudi skupine za prenos znanja (knowledge groups).

Poleg tega je ECM lani izvedel sedem spletnih seminarjev, 22 predstavitev dobrih praks in študij primerov, oblikoval dokument za DMMO s koraki, ki jih morajo doseči v različnih fazah okrevanja (DMMO Covid-19 Continuity Checklist), izdal 14 člankov strokovnjakov iz različnih industrij in pet elektronskih novičnikov s primeri dobrih praks.

Obenem je aktiven pri pozivanju Evropske komisije in članic Evropske unije k usklajenemu delovanju za čim hitrejše okrevanje turistične panoge. Turizem je ena najodpornejših gospodarskih panog, ki praviloma hitro vzpostavi ravnovesje, ko je to porušeno, a tokrat bo njegovo okrevanje počasnejše.

Na konferenci ECM (tudi) o partnerstvu z lokalnim prebivalstvom

Prenovljena vloga DMMO v prihodnjem razvoju turizma je bila tudi v ospredju mednarodne konference ECM z uvodoma omenjeno letno skupščino, ki je bila od 17. do 19. marca prek spleta. Na njej je sodelovalo več kot šestdeset predavateljev in 550 poslušalcev iz več kot osemdesetih destinacij.

Med ključnimi temami predavanj je bila izjemna pomembnost tesnega povezovanja turizma z lokalno skupnostjo – kar je tudi že več let v ospredju prizadevanj Turizma Ljubljana pri turističnem razvoju slovenske prestolnice. Tako so predavatelji med drugim poudarili, da je treba prebivalce mest vključiti v razvoj turizma že v procesu ustvarjanja in odločanja, ne le komunikacije; da je ravnovesje med prebivalci, gospodarstvom in obiskovalci kritično pomembno; da so lokalni prebivalci ključni partnerji turizma; da so prav ljudje, ki v mestu živijo, tisti, ki najpomembneje oblikujejo podobo destinacije.

Sorodne vsebine