Pojdi na vsebino

V Hamburgu je bila od 30. marca do 1. aprila letošnja mednarodna konferenca združenja evropskih mestnih turističnih in kongresnih uradov ter marketinških organizacij European Cites Marketing (ECM). Potekala je pod sloganom »Re-UNITED destiNATIONS«, s čimer je poudarila vnovično krepitev povezovanja med destinacijami na temelju skupnih izzivov destinacijskih organizacij (DMO) za razvoj turizma. Slednje napoveduje tudi preimenovanje ECM v City Destinations Alliance.

Na konferenci združenja, ki mu predseduje direktorica Turizma Ljubljana mag. Petra Stušek, se je zbralo dobrih dvesto udeležencev iz vse Evrope; vsi dogodki so potekali v živo. Na njih so pretresli številne aktualne izzive evropskih mestnih destinacij na področju turizma in predlagali rešitve za njihov nadaljnji razvoj na temelju trajnosti.

Rdeča nit razvoja: trajnost

Dogodki na konferenci (predavanja, okrogle mize in razprave) so ponudili številne vpoglede v izzive evropskih mest in rešitve zanje

Tako so, denimo, spodbudili razmišljanje o preseganju vrednotenja turizma pretežno skozi njegove ekonomske kazalnike. Poudarili so, da je treba turizem vrednotiti tudi skozi njegove pozitivne učinke na ljudi, na njihovo dobro počutje in zdravje.

Govor je bil o odgovornem trženju in znamčenju skozi aktivizem, pri čemer je bilo poudarjeno, da morajo kampanje odražati aktivnosti mest na področju družbene odgovornosti, da bi jim lahko kupci (še zlasti mladi) verjeli. Turizem je ne nazadnje panoga, ki združuje in ki lahko pozitivno vpliva na družbene spremembe.

Govorci so ugotavljali, da je za uspešen trajnostni razvoj ključnega pomena tesno sodelovanje DMO in mestnih uprav pri usklajevanju želja meščanov, obiskovalcev ter zasebnega in javnega sektorja. Vključevanje lokalnega prebivalstva v turizem je bila prav tako ena pomembnejših tem konference; epidemija je še jasneje pokazala, kako izjemno pomembno je. Marsikje je, denimo, razkrila pomanjkljivosti mest pri zagotavljanju ustreznih prostorov in infrastrukture za različne segmente prebivalcev, od otrok do upokojencev, in spodbudila prilagoditev njihovim potrebam in željam.

Epidemija je osvetlila tudi zelo velik problem kadrov v turizmu: leta 2020 je bilo v svetovnem turizmu izgubljenih 61,6 milijona delovnih mest. S sproščanjem ukrepov in povečanim povpraševanjem po potovanjih je turistični sektor lani doživel veliko pomanjkanje delovne sile, ki se po okrevanju turizma ni želela vrniti v sektor z razmeroma slabimi delovnimi pogoji (na svetovni ravni). Konferenca je tako prinesla tudi vpogled v nujno potrebne spremembe na turističnem trgu dela, kot so izboljšanje delovnih pogojev, izobraževanje kadrov in sprememba percepcije o delu v turizmu med mladimi.

Ob upoštevanju trajnostnih načel pri razvoju turizma pa je konferenca poudarila tudi naslednje: razvoj mest mora biti usmerjan in čim bolj v harmoniji s potrebami in željami okolja, a rezi v razvoj vendarle zahtevajo previdnost in premišljenost: ne nazadnje je prav njihova avtentičnost tista, ki privlači obiskovalce, s tem pa vnaša v destinacijo številne pozitivne učinke, tudi na lokalno prebivalstvo.

Novo ime, novi izzivi

Izjemno raznolik nabor tem konference se je odražal tudi v novem imenu ECM: preimenovanje združenja v City Destinations Alliance poudarja večje povezovanje evropskih DMO in širi njihov pomen na številna področja, ki so vključena v razvoj turizma. Krajša oblika imena – City DNA (Mestni DNK) pa odraža bistvo združenja: to, da mesta ostajajo v njegovem jedru in da si med seboj delijo skupen turistični in razvojni DNK.

Sorodne vsebine