Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana se je marca udeležil dveh mednarodnih dogodkov za krepitev razvoja trajnostnega turizma v Evropi: dogodka Empowering Destination Leaders to Deliver Sustainability na španskem otoku Lanzarote in bienalne konference Evropske komisije Cities Forum v Torinu, v okviru katere je bilo tudi srečanje partnerjev projekta EU Urban Agenda for Sustainable Tourism.

Ukrepi za zmanjševanje ogljičnega odtisa

Vsebine dogodka Empowering Destination Leaders to Deliver Sustainability (Opolnomočenje vodilnih v destinacijah za zagotavljanje trajnosti) so se osredotočale na skupen cilj udeležencev: opredelitev in določitev ukrepov za občutno zmanjšanje ogljikovih emisij, ki ga povzroča turizem, v evropskih destinacijah.

Kot se je pokazalo na dogodku, je eden ključnih izzivov, s katerimi se pri prizadevanjih za zmanjševanje ogljičnega odtisa turizma soočajo destinacijske organizacije, ta, da nimajo na voljo univerzalnega orodja za merjenje odtisa. Udeleženci so se strinjali, da potrebujejo zanj enoten okvir na ravni Evropske unije.

Med vsebinami, ki so bile še v ospredju, je bila tudi vprašljivost merjenja uspešnosti destinacije še zlasti na temelju števila obiskovalcev in prenočitev – na kar že dalj časa opozarjajo tudi pri Turizmu Ljubljana; udeleženci dogodka so soglašali, da so ustreznejši temelj za presojanje uspešnosti podatki o desezonalizaciji turizma, torej o zmanjševanju razlik med tradicionalnima visoko in nizko sezono, kar je v skladu s strateškimi smernicami Turizma Ljubljana.

Ta je na dogodku tudi predstavil podnebni akcijski načrt slovenske prestolnice – s poudarkom na aktualni »Misiji 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2030«, h kateri je lani pristopila Mestna občina Ljubljana.

Na dogodku so predstavili tudi novo raziskavo organizacije Travel Foundation o prihodnosti turizma, pri čemer je bil njen cilj ugotoviti, kakšen bi bil lahko uspešen, dekarbonski turistični sektor leta 2030 in 2050. Kot ključne ukrepe za doseganje tega cilja so navedli zelene razvojne politike na ravni letalske in avtomobilske industrije, spodbujanje prevozov z vlaki, čim več trajnostnih nastanitev in prizadevanja destinacijskih organizacij za spodbujanje trajnostnega razvoja na ravni ponudbe in povpraševanja.

Organizator dogodka je bil NECSTouR, priznana evropska neprofitna organizacija.

Trajnostni turizem v evropskih mestih

Turizem Ljubljana se je udeležil tudi konference Evropske komisije Cities Forum (Forum mest) in srečanja partnerjev za trajnostni turizem EU Urban Agenda for Sustainable Tourism.

Partnerstvo EU Urban Agenda for Sustainable Tourism je pristojno za pripravo in implementacijo akcijskega načrta za zagotavljanje trajnostnega turizma v evropskih mestih, pri čemer se osredotoča na okoljski in razvojni vidik ter problematiko neenakomerne rasti turizma v urbanih okoljih. Namen dogodka v Torinu je bilo spoznavanje in mreženje partnerjev, med katerimi je tudi Turizem Ljubljana, ter pretresanje skupnih izzivov pri prizadevanjih za trajnostni turizem.

Konferenca Cities Forum, ki povezuje ključne akterje na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki si prizadevajo za zeleno in pravično prihodnost mest, je v Torinu zagotovila razprave na visoki ravni in interaktivne delavnice o koheziji in oživitvi mest. Za udeležence je bila odlična priložnost za mreženje in pogovore o aktualnih izzivih na tem področju.

Kot je pokazala konferenca, so dobre prakse Ljubljane na področju trajnosti v mednarodnem okolju in med strokovnjaki s področja turizma dobro znane in cenjene.

Sorodne vsebine