Pojdi na vsebino

Marca je bilo deseto srečanje Konzorcija Kongresnega urada Ljubljane (KUL), ki krepi sodelovanje med akterji s področja poslovnih in drugih mednarodnih srečanj v mestu. V njem sodeluje poleg KUL 52 partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja, ki si skupaj prizadevajo za čim uspešnejše privabljanje mednarodnih dogodkov v Ljubljano.

Jan Oršič, vodja Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana, govori pred občinstvom na srečanju Konzorcija Kongresnega urada Ljubljane, marec 2023

Jan Oršič, vodja Kongresnega urada pri Turizmu Ljubljana © Slovenska filharmonija

»Od leta 2018 gradimo skupnost, ki povezuje akterje v destinaciji, delujoče v turističnem gospodarstvu, industriji srečanj ali podjetjih, ki neposredno občutijo njen vpliv. Ko se zdaj ozremo na to, kaj smo v teh letih dosegli, menim, da smo lahko zadovoljni, saj se vztrajno in stalno delo odraža v doseženih rezultatih. In ti so nam pomagali, da je industrija srečanj v Ljubljani lani doživela takojšen zagon po prenehanju koronskih omejitev,« je na srečanju dejala mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, in dodala, da je podpora v okviru konzorcija »pomemben del destinacijskega mozaika pri pridobivanju novih mednarodnih dogodkov.«

Konzorciju KUL se je letos pridružil tudi Športni konzorcij Turizma Ljubljana. Kot je poudarila mag. Petra Stušek, lahko športni dogodki pomembno pripomorejo h krepitvi zasedenosti destinacije v t. i. nižji sezoni (kar je tudi eden strateških ciljev ljubljanskega turizma).

Glavne naloge Konzorcija KUL

Glavne naloge Konzorcija KUL so sicer usklajeno sodelovanje med akterji za čim učinkovitejše delovanje, zbiranje podatkov o številu in zvrsti mednarodnih srečanj v Ljubljani ter zagotavljanje podpore pri kandidaturah za večje dogodke, ki zahtevajo sofinanciranje destinacije. Ti so za destinacijo zelo pomembni, saj pripomorejo k desezonalizaciji turizma, daljšanju bivanja gostov in višanju povprečne porabe gostov. Za uspešno pridobivanje takšnih dogodkov je potrebno projektno sodelovanje na ravni različnih akterjev, ki ga v okviru konzorcija koordinira Kongresni urad Ljubljane.

Sorodne vsebine