Pojdi na vsebino

V Galeriji na prostem na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli bodo v petek, 19. aprila, odprli razstavo »250 let obveznega šolstva na Slovenskem«. Na ogled bo do 21. junija 2024.

Staro besedilo na porumenelem papirju

Obsežna razstava, sestavljena iz osemdesetih panojev, je poklon obletnici izida Splošne šolske naredbe (leta 1774). Predstavlja ključne značilnosti s področja izobraževanja in kulture v poznem 18. stoletju na slovenskem ozemlju in v njegovi soseščini. V Tivoliju so na ogled slikovne reprodukcije izsekov iz Splošne šolske naredbe, učbenikov, priročnikov, dokumentov, grafičnih del in predmetov, povezanih z izobraževanjem.

Prelomni dogodek

Splošna šolska naredba iz leta 1774 je prvi državni osnovnošolski zakon, ki je veljal na ozemlju zdajšnje Slovenije. Njen izid je bil prelomni dogodek na področju izobraževanja in kulture v slovenski in srednjeevropski zgodovini.

Oblast pod vodstvom Marije Terezije in njenega sina Jožefa II. je v Avstrijskem cesarstvu začela vzpostavljati centralno voden državni šolski sistem. Uradno je vključeval vse družbene sloje in pomenil začetek obveznega in množičnega izobraževanja. Nastanek in izvajanje naredbe je pomembno zaznamovalo prepričanje takratnih razsvetljencev o koristnosti izobrazbe za moč države in srečo posameznikov.

Izid zakona je posredno vplival na tiskanje knjig v deželnih oziroma ljudskih jezikih, s čimer je pripomogel tudi k razvoju izraznosti in postopni krepitvi javnega položaja slovenščine.