Pojdi na vsebino

Velika Britanija je na evropskem trgu industrije srečanj zelo pomemben igralec, zato je presenetljivo, da vrsto let ni bilo poslovne borze relevantne kakovosti in mednarodnega dosega, ki bi bila vsaj delno primerljiva z dvema najbolj uveljavljenima borznima dogodkoma na naši celini, to sta IMEX Frankfurt in EIBTM Barcelona. To je bilo izhodišče za razvoj novega poslovnega dogodka – The Meetings Show UK, ki je doživel premiero v letu 2013 in postal največje poslovno stičišče britanskih in mednarodnih profesionalcev (tako ponudnikov, kot kupcev) v segmentu organizacije strokovnih in poslovnih dogodkov ter motivacijskih potovanj na Otoku. Potencial britanskega naročniškega bazena je tudi za Slovenijo velik in premalo izkoriščen, kar je delno posledica omejenih letalskih povezav do naše destinacije.

Slovenska kongresna ponudba, vključno z Ljubljano, se je na borzi predstavila že lani. Takrat morda s premočno zasedbo sedmih partnerjev na stojnici, saj – kot je normalno ob zagonu nekega novega dogodka – število poslovnih obiskovalcev ni doseglo pričakovanega, največ sestankov v lanskem letu pa je bilo izvedenih za predstavnike destinacij. Na letošnji borzi, ki se je ponovno odvijala na sejmišču Olympia, smo v manjši zasedbi partnersko nastopili Kongresni urad Slovenije, Kongresni urad Turizma Ljubljana, Grand Hotel Union in borza Conventa, nastop pa ob pregledu rezultatov ocenili kot uspešen.

Statistični podatki ob zaključku borze kažejo, da je organizatorjem uspelo kakovostno nadgraditi lanski dogodek, kar se odraža v številu poslovnih obiskovalcev, razstavljavcev, zakupljene razstavne površine in številu predhodno sklenjenih sestankov preko spletne aplikacije, ki je bila na voljo. Na strani povpraševanja se je borze udeležilo 3.097 obiskovalcev, med katerimi jih je 721 imelo status vabljenih kupcev (kar pomeni 62 odstotkov več kot v 2013), preostalih 2.376 pa je bilo poslovnih obiskovalcev. Gledano skupaj je letošnje število klientov za četrtino preseglo lansko.

Organizatorji so še izpostavili, da je zabeležena 84-odstotna rast števila vabljenih kupcev, ki imajo svojo bazo v Veliki Britaniji, 62-odstotna rast števila predstavnikov znanstvenih in strokovnih združenj, ki so se udeležili izobraževalnega dogodka dan pred borzo (The Association Meetings Conference), in 20-odstotna rast razstavnih površin. Letos se je borze udeležilo 460 razstavljavcev, med katerimi je bilo 40 odstotkov novih razstavljavcev. V primerjavi z letom 2013 je bila opazna  močnejša prisotnost tujih destinacij, ki so se predstavljale ločeno od lokalnih ponudnikov.

Preko spletne aplikacije je bilo predhodno sklenjenih več kot 10.000 sestankov. Skupna baza strank, s katerimi smo imeli na slovenski stojnici poslovne razgovore, presega 70. Prevladovali so klienti s področja korporacijskih dogodkov in motivacijskih potovanj, s potencialom za dogodke do največ 200 udeležencev, med katerimi jih je bilo nekaj takoj zainteresiranih za konkretne ponudbe.

Slovenski razstavljavci smo tudi na osnovi kakovosti sestankov borzo pozitivno ocenili in menimo, da je naša udeležba v letu 2015 zelo smotrna, saj britanski trg predstavlja neizkoriščen potencial, kjer se moramo kot destinacija močneje profilirati in uveljaviti. Hkrati pa je ob letošnji uvedbi letov Adrie Airways na letališče Gatwick v našem interesu, da z večjim zanimanjem britanskih organizatorjev za kongresno ponudbo Slovenije pripomoremo k uspešnosti te linije in (po možnosti) dodatnim letom v naslednjem letu, ki so seveda vezani na ekonomski vidik.

V sklopu same borze je potekal tudi dobro zastavljen izobraževalni program z različnimi vsebinami, ki so bile tematsko zastavljene za različne profile profesionalcev v kongresni industriji (specifične teme za predstavnike združenj, korporacij in agencij).

Sorodne vsebine