Pojdi na vsebino

Konec junija je minilo eno leto, odkar smo v Turizmu Ljubljana – da bi uveljavili večjo zastopanost značilnih ljubljanskih jedi v gostinski ponudbi, njihovo sodobno pripravo in močnejšo promocijo – na trg uvedli Okuse Ljubljana. Ponudba se je dobro uveljavila, pri čemer pa ob aktivni promociji ponudbe razvoj nadaljujemo tudi z razvojnim delom.

Brošuro »Od nekdaj jedi so ljubljanske slovele« z recepti in seznamom ponudnikov Okusov Ljubljane, ki smo jo prvič izdali lani junija ob lansiranju projekta, smo v obeh jezikih (slovenskem in angleškem) že dvakrat ponatisnili, jeseni pa načrtujemo že tretji ponatis.

V teku analiza obstoječe ponudbe Okusov Ljubljane

Ker se zavedamo, kako pomembno je zadovoljstvo turista, ki se odloči obiskati gostinski lokal z željo poskusiti nekaj značilno ljubljanskega, si ob promociji aktivno prizadevamo tudi za razvoj in izboljšanje izkušnje.

Gostinci morajo svoj lokal označiti z nalepko Okusi Ljubljane, jedi v ponudbi oziroma na jedilnikih, ki ustrezajo recepturam, pa jasno označiti z blagovno znamko Okusi Ljubljane. Poseben poudarek morajo posvetiti tudi predstavitvi jedi. Pomembno je, da tipične jedi predstavijo na posebnem listu poleg jedilnega lista, predstavitev pa opremijo še z zgodbo o teh jedeh. Prav tako so pomembni tudi izvor jedi in pridobljeni znaki kakovosti – na tem področju si v Turizmu Ljubljana prizadevamo narediti tudi korak naprej s povečanjem deleža lokalnih jedi in vzpostaviti lokalne zelene nabavne verige.

Za izboljšanje izkušnje pa je ključno dobro poznavanje stanja oziroma pomanjkljivosti. Zato trenutno analiziramo stanje ponudbe pri gostincih, ki so ponudniki Okusov Ljubljana. Prof. dr. Janez Bogataj, ki je za Turizem Ljubljana postavil strokovne temelje tega projekta oziroma blagovne znamke, je za Turizem Ljubljana analiziral 38 gostinskih ponudnikov v mestnem jedru.

Septembra delavnica in predstavitev rezultatov analize 

V Mestnem muzeju Ljubljana bomo 14. septembra 2015 pripravili novo delavnico z gostinskimi ponudniki, kjer jih želimo motivirati k nenehnemu uvajanju izboljšav v ponudbi ljubljanskih jedi. Na delavnico bomo povabili gostince, ki že ponujajo Okuse Ljubljane, pa tudi tiste, ki si to želijo. 

Udeležencem bomo predstavili rezultate raziskave – ugotovitve s priporočili za odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma šibkih točk ter s promocijo primerov dobre prakse.  

Okusi Ljubljane tudi letos na Eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX v Bruslju

Ena od prvih jesenskih promocijskih aktivnosti v podporo promociji Okusov Ljubljane bo kulinarični nastop na mednarodnem kulinaričnem festivalu Eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX v Bruslju med 10. in 13. septembrom 2015. Na festivalu sodeluje več kot 2.000 restavracij, v štirih dneh pa ga obišče okoli 30.000 obiskovalcev, ki prihajajo iz Belgije in tujine.

Predstavitev organiziramo v Turizmu Ljubljana s strokovno podporo prof. dr. Janeza Bogataja, Okuse Ljubljane pa bo zastopala Gostilna na Gradu. Obiskovalci bodo lahko poskusili kranjsko klobaso, korenčkovo potico in pivo Kratochwill. Cilj predstavitve je promovirati Ljubljano kot kulinarično destinacijo in privlačno city break destinacijo. 

Sorodne vsebine