Pojdi na vsebino

Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana (KUL) se je pred kratkim pridružil programu, namenjenem povezovanju in razvoju kongresne industrije v segmentu mednarodnih znanstveno-strokovnih združenj. Ta je nastal pod okriljem največje svetovne panožne organizacije v kongresni industriji, združenja ICCA (International Congress and Convention Association).

Letak za ICCA.

© D. Wedam

Program je nastal v sklopu prenovljene strategije ICCA, ki predvideva poglobljeno poslovno povezovanje v tem segmentu. Zato razvija tudi nove produkte, kot so specializirana srečanja v okviru programa Associations Meetings Programme – lani ga je gostila Ljubljana, strokovne publikacije (Meetings Resource Publications) in po novem tudi program Association Relations Programme – ARP.

Dodatno povezovanje in krepitev stikov

Evropa privablja največ srečanj v segmentu združenj; v svetovnem merilu zavzema kar 53,3-odstotni tržni delež v tem segmentu (podatek je iz statističnega poročila ICCA, 2019).

Programu ARP, ki je namenjen dodatnemu povezovanju, še zlasti pa sooblikovanju prihodnosti industrije s stalno marketinško podporo, strokovnim znanjem in inovativnimi pobudami, se je doslej pridružilo osem evropskih destinacij in prizorišč od skupaj 21 svetovnih, med njimi tudi KUL. Cilj programa je zagotavljanje ekskluzivnih priložnosti za vzpostavljanje poslovnih vezi s predstavniki mednarodnih združenj, kar krepi tudi prepoznavnost destinacij.

Multiplikativni učinki srečanj združenj

Destinacije se namreč čedalje bolj zavedajo, da imajo srečanja mednarodnih združenj pozitivne multiplikativne učinke na gospodarstvo celotne destinacije, pa tudi na državni ravniekonomija znanja je čedalje bolj obravnavana kot vir gospodarskega in družbenega razvoja. Destinacije zato čedalje pogosteje razvijajo svoje blagovne znamke ob pomoči uspešnih in perspektivnih industrij na lokalni ravni in posameznih sektorjev znotraj njih, posle pa sklepajo v tesnem sodelovanju s posameznimi (mednarodnimi) združenji.

Pomemben element v viziji mesta

Poleg tega pomenijo poslovna srečanja mednarodnih združenj pomemben element v dolgoročni viziji Ljubljane: postati družba znanja, ki se osredotoča na znanost in ustvarjalnost, hkrati pa deluje v skladu z načeli trajnostnega urbanističnega in turističnega razvoja, krožnega gospodarstva in socialne pravičnosti ter spodbuja iniciative, ki promovirajo človeku prijazno mesto – za lokalno prebivalstvo in za obiskovalce. Te vrednote želijo pri KUL dodatno razvijati in promovirati tudi v sklopu programa ARP.

Srečanja na temelju trajnosti

KUL zato podpira združenja, ki si prizadevajo, da bi v gostujoči destinaciji zapustila trajno sled, še zlasti na področjih, ki zadevajo družbeno odgovornost in spodbujanje trajnostnega pristopa pri organizaciji dogodkov.

Sorodne vsebine