Pojdi na vsebino

»Turizem je panoga, ki ima moč spremeniti svet na bolje, ob tem pa je treba razmišljati, kako bomo merili uspeh čez deset, petnajst let. Ta se ne more osredotočiti le na prihode in dobiček, temveč mora biti usmerjen v doseganje trajnostnih ciljev, med katerimi je tudi večja kakovost življenja lokalnega prebivalstva,« je v nedavnem intervjuju v okviru odmevnega dogodka Skift Destinations and Sustainability Summit, ki ga je pripravilo podjetje Skift, ugledna ameriška medijska družba s področja turizma, med drugim poudarila mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana. Po epidemiji je še zlasti pričakovati, da bodo gostje iskali varne, zelene, okolju prijazne in čiste destinacije, je dodala. In Ljubljana je na tem področju že ena vodilnih na svetu.

Povzeli smo nekatere poudarke intervjuja, ki je bil izveden po okrogli mizi o izzivih mestnega turizma po pandemiji. V njem je mag. Petra Stušek predstavila še zlasti številna prizadevanja Ljubljane za trajnostni razvoj in za čim tesnejše povezovanje med številnimi deležniki v turizmu.

Odločilen pomen trajnostnega razvoja

Destinacije morajo aktivno pristopiti k celovitemu in trajnostnemu razvoju na vseh področjih svojega delovanja, je dejala direktorica Turizma Ljubljana. V času epidemije se je pokazalo, da so trajnostne prakse odpornejše: v izrednih razmerah so se uspešneje odrezali tisti ponudniki, ki so že pred njimi pripravljali kakovostne produkte in sodelovali z lokalnimi prebivalci, ki so prepoznali njihovo dobro delo.

Kritična pomembnost povezovanja

Epidemija je še glasneje poudarila pomembnost sodelovanja oziroma povezovanja med različnimi deležniki. Turizem Ljubljana si že leta prizadeva zanju, med epidemijo pa je še tesneje sodeloval z deležniki v destinaciji in se skupaj z njimi soočal z novimi izzivi, še zlasti na področju kadrov (kako jih obdržati?), trendov, novih digitalnih znanj in digitalizacije ponudbe ter domačega obiska (kako spodbuditi meščane in domače obiskovalce k odkrivanju destinacije?); skupaj so tudi iskali rešitve na državni ravni.

Pri Turizmu Ljubljana verjamejo, da so povezovanje, izmenjava dobrih praks in izvedba skupnih projektov ključni za uspeh katere koli destinacije, a na trajnost in okolje je treba gledati onstran meja destinacije in države, je poudarila mag. Petra Stušek. »Okoljski izzivi so globalni in razmišljanje o delovanju zgolj v lastni destinaciji ne bi bilo družbeno odgovorno. Verjamemo, da lahko majhne spremembe in manjši projekti omogočijo velik napredek, zato je izjemno pomembno sodelovanje s partnerji v destinaciji, ohranjanje odnosov s podjetji in ustanovami, kjer se takšne ideje rojevajo (univerze, inkubatorji, tehnološki parki ...) ter deljenje teh praks s partnerji in drugimi destinacijami na državni, evropski in svetovni ravni.«

Edinstvenost mestnega turizma

Mestne destinacije so utrpele največji upad v turističnih prihodih in prenočitvah, še zlasti tiste, ki so bile odvisne od tujih gostov in letalskih povezav. Toda: »Mesta turistom ponujajo vrsto aktivnosti, ki jih ni mogoče dobiti nikjer drugje. Verjamemo, da si bo tudi mestni turizem opomogel, seveda pa je treba razvijati produkte, ki omogočajo aktivno preživljanje časa v mestu in njegovem zaledju, ter skrbeti za razvoj destinacije tako, da bo zagotavljala vsakemu obiskovalcu občutek varnosti in gostoljubja.«

Svetla plat: večje zanimanje za zaledje

Direktorica Turizma Ljubljana se je dotaknila tudi svetlejše plati novih razmer: tako domači kot tuji turisti so se začeli pogosteje odločati za odkrivanje celotne Osrednjeslovenske regije, za raziskovanje zelenega zaledja prestolnice, njegovih pohodniških in kolesarskih poti ... Na ravni regije je kot primer dobre prakse sodelovanja poudarila RDO Osrednja Slovenija, kjer je Ljubljana vodilna destinacija med 25 občinami, ter izobražuje, promovira in razvija skupne produkte v regiji.

Zelena zgodba neodtujljiv del Ljubljane

»Zavedanje o trajnosti in tudi proaktivnost na tem področju sta postali integralni del duha Ljubljane in Ljubljančanov. Naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 je to še utrdil in odtlej si še bolj prizadevamo, da skupaj ustvarjamo trajnostno naravnano mesto in destinacijo,« je direktorica Turizma Ljubljana sklenila intervju v okviru dogodka Skift Destinations and Sustainability Summit.

Sorodne vsebine