Pojdi na vsebino

Kongresni urad Slovenije je konec novembra na spletnem dogodku predstavil petindvajset Kongresnih ambasadorjev in ambasadork Slovenije 2020, ki so s predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Slovenski ambasadorski program je Kongresni urad pri Turizmu Ljubljana zasnoval kot strateški partnerski projekt, ki lahko pripomore k nadaljnji internacionalizaciji znanstveno-raziskovalnega potenciala naše države. Zaživel je lani, ob podpori Slovenske turistične organizacije in 16 partnerjev.

Sedemčlanska strokovna komisija Slovenskega ambasadorskega programa je konec oktobra potrdila letošnje dobitnike in dobitnice naziva. Večina ambasadorjev je bila nominirana za področje znanstveno-strokovnih dogodkov, ki so jih izvedli med letoma 2017 in 2019. Upoštevana so bila znanstveno-strokovna srečanja z najmanj sto udeleženci – od tega jih je bila vsaj polovica iz tujine. Prednost so imeli dogodki regionalnih, evropskih in mednarodnih oziroma svetovnih združenj, ki so destinaciji zagotovili čim večjo mednarodno udeležbo ali so bili izjemnega mednarodnega pomena. Podelili so en častni naziv – prof. dr. Igorju Papiču, rektorju Univerze v Ljubljani. Med prejemniki naziva pa so letos tudi štirje kongresni ambasadorji, ki pokrivajo področje športnih dogodkov.

Ljubljana in Slovenija med središči intelektualnega kapitala in inovativnosti

Mag. Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana, je ob podelitvi nazivov dejala: »Ti izjemni posamezniki in posameznice s svojim aktivnim in dolgoletnim delovanjem v mednarodnem znanstveno-strokovnem in poslovnem okolju krepijo položaj Ljubljane in Slovenije kot enih od središč intelektualnega kapitala in inovativnosti v širši regiji. Ponosna sem na to, da kar 16 od 25 letošnjih kongresnih ambasadorjev in ambasadork deluje v okviru Univerze v Ljubljani ali nacionalnih znanstveno-raziskovalnih in gospodarskih ustanov s sedežem v Ljubljani.«

Kongresni ambasadorji in ambasadorke

Letošnji Konresni ambasadorji in ambasadorke Slovenije so: mag. Dejan Bratuš (UKC Maribor), mag. Violeta Bulc (Vibacom d.o.o., InCo gibanje), red. prof. dr. Marko Čepin (UL, Fakulteta za elektrotehniko), prof. dr. Zlatko Fras (UKC Ljubljana), doc. dr. Primož Gradišek (UKC Ljubljana), red. prof. dr. Mitja Kalin (UL, Fakulteta za strojništvo), doc. dr. Matjaž Kavčič (Institut Jožef Stefan), prim. Izidor Kern (Univerzitetna klinika Golnik), doc. dr. Blaž Koritnik (UKC Ljubljana), mag. Aleksandra Majić Skrbinšek (UL, Biotehniška fakulteta), prof. dr. Matjaž Mikoš (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo), Vesna Nahtigal (GZS), prof. dr. Albin Pintar (Slovensko kemijsko društvo in Kemijski inštitut Slovenije), lekt. dr. Saša Podgoršek (UL, Filozofska fakulteta), doc. dr. Marko Pokorn (UKC Ljubljana, Pediatrična klinika), red. prof. dr. Andreja Pucihar (UM, Fakulteta za organizacijske vede Kranj), prof. dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), dr. Aleksander Šinigoj (Palsit d.o.o.), izr. prof. dr. Polona Šprajc (UM, Fakulteta za organizacijske vede Kranj) in izr. prof. dr. Joško Valentinčič (UL, Fakulteta za strojništvo).

Kongresni ambasadorji Slovenije na področju športnih dogodkov so Tomaž Barada (Športni center Barada), dr. Franci Petek (Zavod za šport RS Planica), Jernej Slivnik (Veslaška zveza Slovenije) in Uroš Zupan (Smučarska zveza Slovenije).

Sorodne vsebine