Pojdi na vsebino

Borza EIBTM, ki sodi med glavne mednarodne poslovne dogodke, je letos konec novembra v Barceloni potekala v znamenju svojih 25 let, kar je bilo izhodišče za organizatorja (britansko družbo Reed Travel Exhibitions), da nadgradi dosedanje vsebine in uvede nekaj novosti. Prvi dan sta potekala popoldan EIBTM Forum in zvečer poslovno mreženje, okrepil pa se je izobraževalni program, ki je prinesel 110 predavanj o najrazličnejših tematikah, vezanih na kongresno industrijo, s poudarkom na novih tehnologijah in storitvah ter tudi trajnostnih praksah. Pod okriljem Slovenske turistične organizacije in ob organizacijski podpori Kongresnega urada Slovenije so se na borzi predstavili tudi Kongresni urad Turizma Ljubljana in štirinajst ponudnikov kongresnih storitev.

V Barceloni se je zbralo več kakor 15.200 profesionalcev globalne kongresne industrije iz več kot 100 držav. Statistika navaja, da je bilo 3.100 podjetij oziroma blizu 6.000 oseb prisotnih kot razstavljavcev, 4.100 obiskovalcev kot vabljenih kupcev (tako imenovanih hosted buyers), ob tem pa še 4.200 poslovnih obiskovalcev (trade visitors) in okoli 900 drugih poslovnih obiskovalcev: VIP-ovcev, predavateljev, predstavnikov medijev in študentov. V treh dneh borze je bilo organiziranih več kakor 59.000 vnaprej dogovorjenih sestankov.

Turizem Ljubljana/Kongresni urad ocenjuje borzo EIBTM kot uspešno, saj je slovenska ekipa med drugim v skupno bazo zbrala več kakor 290 kontaktov poslovnih obiskovalcev, ki jo pozneje prejmejo vsi razstavljavci. Pri tujih poslovnih obiskovalcih je bilo mogoče opaziti kakovostno zanimanje za Slovenijo kot še vedno novo, mlado in privlačno destinacijo za poslovne in incentive (motivacijske) dogodke, pri čemer je mogoče oceniti, da se je prepoznavnost v zadnjih letih vidno izboljšala kljub dejstvu, da je v primerjavi s številnimi konkurenčnimi destinacijami precej bolj omejeno prisotna z oglaševanjem v tujih strokovnih publikacijah in e-medijih. Kongresni urad Ljubljana je izpeljal okoli 50 sestankov in devet skupinskih prezentacij, aktiven pa je bil tudi v komuniciranju z novinarji. Tik pred borzo EIBTM je izšla tudi nova številka revije slovenske kongresne industrije Kongres.

Glede na finančno krizo, ki še ni zaključena, ima Slovenija – po mnenju tujih organizatorjev dogodkov – zaradi bližine ključnih evropskih trgov še dodatno prednost pri organizaciji dogodkov v primerjavi z nekoliko bolj oddaljenimi destinacijami. Ponovno pa se je izkazalo, da slaba letalska dostopnost (in cene iz določenih destinacij) ostaja ena od ključnih težav, s katerimi se soočamo, in ovira doseganje boljših rezultatov trženjskih prizadevanj.

Med trendi še naprej ostaja dejstvo, da v času finančne krize organizatorji dogodkov za isto ceno od ponudnikov zahtevajo še več oziroma večjo dodano vrednost ter tudi krajši rok pri odločitvah za organizacijo in izvedbo dogodka. Prav tako glede na nakazano rast poslovnih dogodkov velja, da je kriza dokazano manj vplivala na poslovni turizem kot na druge oblike turizma. Mnoge destinacije zato povečujejo razne, tudi finančne, podpore, ki jih nudijo potencialnim naročnikom, saj se globalna konkurenca še krepi z naglim razvojem kongresne industrije v Aziji. Kongresni urad Turizma Ljubljane je klientom s segmenta združenj z ustrezno velikimi kongresi na sestankih predstavil destinacijski paket podpore LSBT – Ljubljana Strategic Bidding Team, ki je bil pozitivno sprejet.

V bližini slovenske stojnice, ki je že nekaj let soseda Norveške, Islandije, Hrvaške in Monaka, se je na lastni manjši stojnici predstavila tudi borza Conventa. Naj na tem mestu še poudarimo, da bo Ljubljana 16. in 17. januarja 2013 že petič v središču dogajanja kongresne dejavnosti širše regije. Že peta Conventa, ki se je v tem času pozicionirala kot osrednja poslovna borza kongresnega turizma za celotno jugovzhodno Evropo, bo potekala na Gospodarskem razstavišču, prizorišči večernih dogodkov pa bosta Grand hotel Union in Cankarjev dom.

Vabljeni kupci bodo imeli tudi možnost spoznati nekatere hotele, tisti, ki jih kongresni produkt Ljubljane še posebej zanima, pa se bodo lahko udeležili posebne študijske ture dan pred borzo. Conventa, katere glavni organizator je Kongresni urad Slovenije, Turizem Ljubljana pa že od začetka nastopa kot partner, velja za uspešen primer regionalnega povezovanja kongresno‐turističnih ponudnikov, da bi v sinergiji povečali prepoznavnost in izboljšali svoj konkurenčni položaj na mednarodnem kongresnem trgu. Conventino dogajanje lahko spremljate tukaj.

Sorodne vsebine