Pojdi na vsebino

V novembrskih Pismih iz Ljubljane smo v kratkem pregledu izpostavili ključne elemente zaključnega poročila za regijske aktivnosti RDO Osrednja Slovenija za preteklo razpisno obdobje. V tem času se je z njim seznanil Svet Turizma Ljubljana, 5. decembra 2013 pa ga je obravnaval – in ga tudi formalno potrdil – Svet LUR kot najvišje telo, ki ga sestavljajo župani 26 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo. Ob tem je Svet tudi potrdil nadaljevanje regijskega projekta.

Foto natečaj Picture Slovenia prinesel zmagovalne fotografije regije Osrednja Slovenija

© D. Wedam

Izredno pozitivna je torej novica, da je Svet LUR sprejel sklep, da se regijske aktivnosti, ki se izvajajo preko RDO Osrednja Slovenija, nadaljujejo tudi v letu 2014. Svet je naložil Turizmu Ljubljana, da pripravi pogodbe o sofinanciranju programa RDO, v katerem bodo sodelovale vse občine. V letu 2014 bo pripravljen program aktivnosti v skupni vrednosti 139.500 evrov. Vsebinski načrt aktivnosti bo sprejet na Forumu RDO predvidoma januarja 2014. Žal s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo nadaljnji koraki v zvezi z RDO na nacionalni ravni ostajajo nejasni. 

Dejstvo, da se bo Osrednjeslovenska regija na področju turizma povezovala in skupaj nastopala tudi naprej, pa je zelo pomembno za zagotavljanje neprekinjenega delovanja, ki edino zagotavlja prave rezultate. Na trgu, še posebej na tujih trgih, se je vzpostavil pozitiven odnos do ponudbe, ki povezuje celotno regijo, zato je ključno, da se to delo nadaljuje, vzdržuje in nadgrajuje. 
 

Sorodne vsebine