Pojdi na vsebino

Turizem Ljubljana je izdal priročno in pregledno brošuro z naslovom »Turizem v številkah 2002–2012«, v kateri so s statističnimi podatki predstavljeni rezultati razvoja turizma v Ljubljani v zadnjih desetih letih. Podatki prikazujejo razvoj na področju števila prihodov in nočitev turistov, vključno s strukturo po emitivnih trgih, predstavljeni so tudi rast števila nastanitvenih zmogljivosti in njihova zasedenost, povprečna doba bivanja ter motivi prihoda turistov. Podatki so predstavljeni tako s kvalitativnim opisom kot tudi s preglednimi grafičnimi prikazi.

V obdobju med letoma 2002 in 2012 je Ljubljana zabeležila močno rast tako na področju turističnih zmogljivosti kot turističnega prometa, saj se je število prihodov turistov v Ljubljano povečalo kar za 109 odstotkov, število nočitev pa se je podvojilo (s 425.242 nočitev leta 2002 na 851.386 v letu 2012; v letu 2012 to predstavlja 8,9 odstotka vseh turističnih nočitev v Sloveniji).

To je bila plodna doba za rast novih hotelov in drugih namestitev, saj se je število sob in ležišč v desetih letih povečalo za več kot dvakrat (število sob s 1.762 na 4.040, število ležišč pa s 3.520 na 9.056). Turistična taksa v Ljubljani letno prinese 716.321 evrov (kar predstavlja 9,3 odstotka v Sloveniji zbrane turistične takse).

Povprečna zasedenost hotelskih sob in postelj v letih od 2002 do 2012 niha, če pogledamo zgolj leti 2002 in 2012, pa se je zmanjšala (zasedenost sob je bila leta 2002 61,4-odstotna, v letu 2012 pa 54,9-odstotna). Podrobnejši pogled na zasedenost po kategorijah pa pokaže, da se je v tem obdobju povečala v najnižji kategoriji hotelov in zmanjšala v višjih.

Med tujimi gosti prevladujejo Italijani z 12-odstotnim tržnim deležem, sledijo jim Nemci (8,0 %), Kitajci (5,8 %) in Britanci (5,4 %). Število prihodov Italijanov, Nemcev in Kitajcev v zadnjih treh letih enakomerno narašča, medtem ko število Britancev že vse od leta 2009 stagnira. Pomemben trg predstavljajo tudi Američani, ki so po številu prihodov v letu 2012 sicer šele na sedmem mestu, po številu ustvarjenih prenočitev pa kar na četrtem mestu, pred Kitajci. Gosti iz »top 13« držav (tistih držav, katerih gosti so v letu 2012 ustvarili več kot 9.800 prihodov) predstavljajo skoraj dve tretjini vseh tujih gostov, kar kaže na veliko razpršenost ključnih trgov.

Tuji turisti so v tem obdobju v Ljubljani povprečno ostajali 1,9 dneva (najvišjo povprečno
dobo bivanja v Ljubljani beležijo Izraelci, nad povprečjem pa so tudi Američani, Britanci,
Hrvati in Nizozemci, daleč najnižjo pa Kitajci s samo 1,6 dneva v letu 2012), v letu 2012 pa so opravili 95,5 odstotka vseh nočitev (medtem ko je delež v Sloveniji 60,7-odstoten). 
 
Po podatkih Ankete o tujih turistih, ki jo vsake tri leta izvaja SURS, je razvidno, da se povečuje delež gostov, ki v Ljubljano prihajajo zaradi počitnic, sprostitve in zabave. V letu 2003 je s tem motivom v Ljubljano prišlo 32 odstotkov gostov, v letu 2012 pa 62 odstotkov. Po drugi strani pa je Turizem Ljubljana v okviru raziskave med ljubljanskimi hotelirji za leto 2012 ugotovil, da analizirani hoteli v povprečju kar polovico celotnega turističnega prometa ustvarijo prav na račun poslovnih gostov (znotraj te strukture pa je delež kongresnih gostov 10-odstoten). Eden od glavnih razlogov za razhajanje podatkov obeh raziskav v letu 2012 je ta, da je SURS v vzorec zajel le turiste, ki so Ljubljano obiskali v spomladansko-poletnem času (april, julij in avgust), torej v času, ko v veliki meri prevladujejo počitniški gostje. Več v publikaciji.
 
Publikacija Turizem v številkah je na voljo na tej povezavi.
 

Sorodne vsebine