Pojdi na vsebino

Rezultati kažejo, da se je tudi novembra nadaljevala letošnja več mesecev neprekinjena serija dobre turistične statistike. Novembrski podatek za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih Turizem Ljubljana spremlja dnevno, je 37.377 nočitev, kar je za 4,2 odstotka več kot lani, ocena za vse nastanitvene zmogljivosti v Ljubljani pa pokaže 49.076 nočitev, kar je 4 odstotke več, kot jih je bilo v Ljubljani po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije lani. V enajstih mesecih letošnjega leta je bilo po oceni Turizma Ljubljana realiziranih 891.161 nočitev, kar je v primerjavi z uradnim podatkom za enajst mesecev lani 11 odstotkov več (v letu 2012: 800.014).

Tivolsko Jakopičevo sprehajališče tokrat v znamenju podob Ljubljane in regije Osrednja Slovenija

© D. Wedam

November je sicer eden od treh najbolj »zatišnih mesecev« – najmanj prihodov ustvari februar, sledi januar, nato pa november. Za primerjavo naj navedemo, da na primer ti trije meseci skupaj ustvarijo manj prihodov kot zgolj september.

Ob neprekinjeni večmesečni seriji rasti na področju prihodov in nočitev pa je za Turizem Ljubljana razveseljujoče dejstvo, da je podobno kot oktober tudi november prinesel več obiskovalcev na vodenih ogledih mesta. V novembru je bilo izvedenih 90 naročenih vodstev z ogledom mesta, kar je celo 45 odstotkov več vodstev kot lani v istem obdobju (2012: 62). Na organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 2.338 turistov. Skupaj je Turizem Ljubljana v enajstih mesecih izvedel 1.447 naročenih vodstev, kar pomeni, da za lanskimi številkami zaostajamo še za 5,5 odstotka (v zadnjih dveh mesecih se je torej zaostanek zmanjšal) (2012: 1.528), skupaj pa si je v enajstih mesecih 2013 Ljubljano v okviru naročenih vodstev ogledalo 42.867 turistov. Vodene oglede dopolnjujejo redna vodstva po Ljubljani (peš in s tirno vzpenjačo, z vlakcem na grad, ladjico ter ogledov Mestne hiše), ki se jih je novembra udeležilo 79 turistov, skupaj v enajstih mesecih pa 3.922 turistov.

November pa je prinesel manj obiskovalcev ljubljanskih TIC-ev. Ti so zabeležili 10.189 obiskovalcev, kar je 13 odstotkov manj kot lani v istem obdobju (2012: 11.708). Med obiskovalci je bilo domačih 3.255, kar je 17 odstotkov manj kot novembra lani (2012: 3.923), tujih obiskovalcev pa je bilo 6.934 (2012: 7.787), kar predstavlja 11-odstotno zmanjšanje v primerjavi z lanskim istim obdobjem. Skupaj je bilo v enajstih mesecih 257.434 obiskovalcev, kar je za 2 odstotka manj kot v istem obdobju lani (262.932). 

Vrednost prodaje v TIC-ih ostaja obrnjena navzgor. Novembra se je povečala kar za 16 odstotkov, medtem ko v enajstmesečnem obdobju ostaja na približno enaki ravni kot lani oziroma je višja za slab odstotek. 

Turizem Ljubljana dnevno spremlja okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikuje preliminarne podatke.

Sorodne vsebine