Pojdi na vsebino

Pred nekaj dnevi je bil prvič objavljen seznam najbolj trajnostnih turističnih destinacij na svetu, tako imenovani Global Top 100 Sustainable Destinations 2014 – in na seznam se je uvrstila tudi Ljubljana. K ocenjevanju je bila povabljena in nominirana zaradi svojega aktivnega dela na področju trajnostnega razvoja, ki je opaženo tudi na mednarodni ravni – v prvi vrsti je to zagotovo njen naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, poleg tega pa je Ljubljana ena od pilotnih slovenskih destinacij, ki uvaja indikatorje ETIS (sistem evropskih indikatorjev za trajnostne destinacije, ki ga je razvila Evropska komisija), in prva slovenska destinacija, ki se je ocenila po GSTR – orodju, ki poleg evropskih indikatorjev vključuje tudi globalne indikatorje za trajnostne destinacije ter tako omogoča primerjavo na tem področju med destinacijami na globalni ravni. Seznam je bil oblikovan na podlagi odprtih povabil destinacijam, ki izkazujejo trajnostno delovanje, ali na podlagi pridobljenih destinacijskih certifikatov (kot so QualityCoast, VISTAS in EarthCheck), postopek ocenjevanja pa je izpeljalo 30 mednarodnih strokovnjakov.

Ocenjevanje za izbor najbolj trajnostnih destinacij je skupna pobuda štirih mednarodnih organizacij na področju promocije in pospeševanja trajnostnega turizma – to so Green Destinations, TravelMole.com, Vision on Sustainable Tourism in Totem Tourism, v vlogi posebnega partnerja in svetovalca v procesu pa je bil vključen tudi Global Sustainable Tourism Council. Ocenjevanje je izvedlo 30 priznanih strokovnjakov na področju trajnostnega razvoja po globalno sprejetih merilih in orodjih.

»Seznam top 100 trajnostnih destinacij priznava prizadevanja destinacij, ki trajnostno delovanje jemljejo resno in na tem področju delajo trdo,« je ob tem dejal direktor Green Destinations Albert Salman. »Izbranih 100 destinacij izstopa zaradi vidnega in merljivega uspeha na svoji poti k večji trajnostnosti,« je dodal dr. Randy Durband, direktor Global Sustainable Tourism Council. Ta vodilna organizacija na globalni ravni je bila ustanovljena pred petimi leti, da bi zagotavljala enotno razumevanje trajnostnega razvoja turizma, razvila pa je tudi globalna merila za trajnostni razvoj turizma (Global Sustainable Tourism Criteria oziroma GSTC) s ciljem varstva okolja in podpore lokalnim skupnostim. Kot je dejal njen direktor, merjenje trajnostnih prizadevanj ni preprosto in enoznačno, seznam pa na podlagi ocenjevanja mednarodnih strokovnjakov ter po objektivnih in globalno sprejetih merilih priznava tiste destinacije, ki stopajo po pravi poti z vidnimi in nadpovprečnimi rezultati.

Seznam ne ponuja preprostega ocenjevanja od 1 do 100, saj se destinacije razvrščajo na različne načine, tudi po tem, v katero regijo sveta sodijo – tako so razdeljene na štiri regije (Evropa, Amerika, Afrika in Azija-Pacifik). Od evropskih destinacij se jih je na seznam uvrstilo 50, iz sosednjih držav na primer le avstrijski Werfenweg in italijanski Migliarino San Rossore Massaciuccoli, medtem ko iz Madžarske in Hrvaške ni nobene. Na globalni, splošni ravni pa so kot najbolj trajnostno ocenjeni portugalski Azori, otočje vulkanskega izvora sredi Atlantskega oceana, ki so pridobili oceno 8,9 od 10.

Strokovnjaki so ocenjevanje izpeljali po merilih v šestih zaokroženih vsebinskih sklopih: (1) narava, (2) okolje, (3) kultura in tradicija, (4) družbena blaginja, (5) zelena ekonomija in (6) certificirana zelena turistična politika. Največjo težo ima slednje merilo, ki se nanaša na certificiranje z uporabo globalnih indikatorjev za trajnostne destinacije (GSTC, ki jih je razvil Global Sustainable Tourism Council, in na teh indikatorjih temelječih orodjih, kot je GSTR – Global Sustainable Tourism Review).

Ljubljana je v vseh prvih petih kategorijah dobila visoko oceno 8 (devetice so bile izredno redke), medtem ko v zadnji kategoriji (certificirane zelene turistične politike) še nima ocene, saj postopek ocenjevanja po orodju GSTR še ni v celoti formalno zaključen – ta ocena bo v kratkem dodana. O orodju GSTR, po katerem se je nedavno ocenila tudi Ljubljana, smo več pisali v prejšnjih Pismih iz Ljubljane (članek je na voljo na tej povezavi). Te zadnje ocene v šesti kategoriji podobno kot Ljubljana nima tudi še več drugih destinacij s seznama, razen tistih, ki so pridobile certifikat Quality Coast, VISTAS ali EarthCheck. Medtem ko oceno po orodju GSTR oblikuje nekaj neodvisnih ocenjevalcev na destinaciji na podlagi ocenjevanja več kot 50 področij, pa so ocenjevanje za vključitev na seznam 100 top dopolnjevali tudi izbrani strokovnjaki.

Več informacij najdete na spletni strani Green Destinations, kjer si lahko ogledate tudi okoli 1.500 destinacij, ocenjenih po orodju GSTR, ki na globalni ravni deluje kot neke vrste semafor tistih destinacij, ki izkazujejo trajnostno delovanje in le-tega ocenijo po orodju GSTR.

Turizem Ljubljana ravno danes, na dan izida decembrskih Pisem iz Ljubljane, predstavlja rezultate ocenjevanja stanja trajnostnosti s turističnega vidika projektni skupini, ki je bila ustanovljena v podporo oceni po evropskih indikatorjih ETIS (in globalnem orodju GSTR). Večmesečno ocenjevanje, ki je med drugim vključevalo tudi ankete med javnim sektorjem, turističnimi ponudniki, obiskovalci in prebivalci, je podalo jasno sliko o stanju trajnostnosti v Ljubljani ter prepoznalo močne in tudi šibke točke, ki bodo podlaga za postavitev ciljev in ukrepov na področju trajnostnega razvoja v prihodnje. Več bomo poročali v naslednjih mesecih, načrtovane aktivnosti za večjo vključenost turističnih ponudnikov v trajnostni razvoj prestolnice pa bodo tudi tesno vpete v celostni projekt Zelene prestolnice Evrope 2016.

Sorodne vsebine