Pojdi na vsebino

November je minil v znamenju aktivnega dela na razvojnem in promocijskem področju Turizma Ljubljana, dinamika pa nikakor ni izostala tudi na ključnem področju – rezultatih turistične statistike. Rast nočitev je bila najvišja po letošnjem januarju – potem ko je bilo januarja realiziranih 19 odstotkov več nočitev, ki jim je sledila povprečna 5-odsotna mesečna rast v vsem letu, so novembra v Ljubljani turisti opravili dobrih 15 odstotkov več nočitev.

Panoramska slika Ljubljane pozimi.

© D. Wedam

Po oceni za november, izdelani na podlagi podatkov za okoli štiri petine nastanitvenih objektov v Ljubljani, ki jih v Turizmu Ljubljana spremljamo dnevno, nato pa apliciramo na vse turistične zmogljivosti*, so obiskovalci v Ljubljani novembra opravili 40.759 nočitev (od tega je bilo 40.759 tujih in 2.715 domačih), kar pomeni kar 17 odstotkov več kot lani novembra, po oceni za vse nastanitvene zmogljivosti pa je bilo nočitev 55.647 oziroma 15,6 odstotka več (podatek SURS-a za lanski november je 48.125 nočitev). Po oceni za enajst mesecev je bilo v Ljubljani v tem času opravljenih 931.875 nočitev, kar je 5 odstotkov več kot v enakem obdobju lani (2013: 886.268). Lani je bilo v celotnem letu opravljenih 948.771 nočitev.

Nekoliko je zastal obisk TIC-ev, ki so ga letos zaznamovala mesečna nihanja, kljub temu pa je v enajstih mesecih ljubljanske TIC-e obiskalo 281.226 obiskovalcev, kar pomeni kar 9-odstotni porast v primerjavi z letom prej (2013: 257.434); samo v novembru pa smo našteli 9.797 obiskovalcev, kar je 4 odstotke manj kot lani v istem obdobju (2013: 10.189). Med njimi je bilo domačih 2.773, kar je 15 odstotkov manj (2013: 3.255), in tujih 7.024 (2013: 6.934), kar pomeni 1 odstotek več kot lani v istem obdobju.

Ob tem raste obisk spletnega mesta. V primerjavi z novembrom lani je spletno mesto obiskalo 16,5 odstotka več ljudi (76.827 proti 65.841). Obisk spletnega mesta je novembra sicer upadel v primerjavi z oktobrom (za primerjavo naj dodamo, da november v TIC-ih predstavlja polovico oktobrskega obiska), a rezultat ostaja dober. Upad je predvsem posledica bolj ciljno usmerjenega oglaševanja v Googlovih mrežah. Namesto velikega števila obiskovalcev pridobivamo manj obiskovalcev, ki pa so bistveno bolj relevantni. Dokaz tega je dejstvo, da sta se podatka o kakovosti obiska (povprečno trajanje in število obiskanih strani) bistveno izboljšala v primerjavi s prejšnjim mesecem. V zadnjem novembrskem tednu je obisk na dnevni ravni že začel strmo naraščati, kar je posledica zanimanja za decembrske prireditve.

Po vremensko lepem oktobru, ki je prinesel skoraj petino več naročenih vodstev, je sledila tradicionalno nižja dinamika v novembru. Izvedli smo 79 naročenih vodstev, kar je 12 odstotkov manj kot lani v istem obdobju (2013: 90). Na naročenih organiziranih ogledih si je mesto ogledalo 1.573 turistov, v enajstih mesecih skupaj pa smo izvedli 1.567 naročenih vodstev, kar predstavlja 8-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim istim obdobjem (2013: 1.447). Skupaj to pomeni, da se je za to obliko ogleda mesta odločilo 44.362 turistov. Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je novembra udeležilo 109 turistov, skupaj v enajstih mesecih pa 5.243 turistov.

November je prinesel še porast prodaje Ljubljanske turistične kartice – v enajstih mesecih je bilo skupaj prodanih 1.922 kartic (2013: 1.567), kar pomeni 23 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, za 16 odstotkov pa je višja tudi vrednost celotne prodaje v TIC-ih (spominki, knjige, razglednice, vstopnice, vodstva, uporaba interneta, turistične kartice, izleti po Sloveniji in drugo).

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

Sorodne vsebine