Pojdi na vsebino

Letošnji november je zaznamovalo lepo, suho vreme, statistično pa je ta mesec prinesel 2 odstotka več nočitev kot lanski november. Pri primerjavi ne gre spregledati dejstva, da je bil november 2014 nadpovprečen, saj je bil ob januarju s 17-odstotnim povečanjem nočitev drugi najboljši mesec v letu 2014.

Obiskovalci so v novembru 2015 v Ljubljani po oceni, opravljeni za približno štiri petine ležišč v Ljubljani*, opravili 44.527 nočitev ali 2,4 odstotka več kot lani novembra. Ocena za vse nastanitvene objekte pa je pokazala 57.353 nočitev, kar pomeni 2 odstotka več kot lani (podatek SURS za november 2014: 55.997). 

Skupaj to v obdobju enajstih mesecev po oceni Turizma Ljubljana za vse nastanitve pomeni 1.115.066 nočitev oziroma 18 odstotkov več nočitev kot v lanskih enajstih mesecih (podatek SURS za to obdobje lani je 944.341). Kot smo že poročali, smo letos milijon nočitev presegli že oktobra, medtem ko smo v letu 2014 milijon nočitev dosegli prvič decembra.

Obisk TIC-ev novembra skoraj za desetino večji kot lani 

Lepo novembrsko vreme je zagotovo pozitivno vplivalo na dinamiko odkrivanja mesta – tako se je lepa rast obiskovalcev TIC-ev nadaljevala. Novembra je ljubljanske TIC-e obiskalo 10.686 oziroma 9 odstotkov več obiskovalcev kot novembra leto prej (2014: 9.797). Med njimi je bilo domačih 2.939, kar je 6 odstotkov več (2014: 2.773), in tujih 7.929 (2014: 7.024), kar je 13 odstotkov več kot lani.

V enajstih mesecih letošnjega leta je ljubljanske TIC-e obiskalo 296.927 obiskovalcev, kar je 5,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani (2014: 281.226). 

Novembra 4-odstotna rast naročenih vodstev

Podobno kot za obiske TIC-ev velja rast tudi za naročena vodstva – novembra smo izvedli 82 naročenih vodstev, kar je 4 odstotke več kot lani v tem obdobju (2014: 79). Skupaj smo v enajstih mesecih izvedli 1.622 naročenih vodstev, kar je 4 odstotke več kot lani v tem obdobju (2014: 1.567). Na ta način si je mesto v tem obdobju ogledalo 34.008 obiskovalcev.

Ob naročenih vodenih ogledih smo izvajali tudi redna vodstva po Ljubljani, ki se jih je novembra udeležilo 107 turistov, skupaj v enajstih mesecih pa 5.059 turistov.

Vrednost prodaje novembra nižja, v skupnem obdobju pa je rast 17-odstotna

Vrednost celotne prodaje v TIC-ih, ki vključuje spominke, knjige, razglednice, uporabo interneta, vstopnice, vodstva, prodajo turistične kartice, izlete po Sloveniji in drugo, je bila po oktobrski 50-odstotni rasti zdaj 14 odstotkov nižja kot lani novembra, v enajstih mesecih pa še vedno presega lansko obdobje za 17 odstotkov

* V Turizmu Ljubljana dnevno spremljamo okoli 80 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, nato pa na podlagi podatka o nočitvah in korekcijskih faktorjev, oblikovanih na podlagi večletnega povprečja odstopanj med ljubljansko in uradno (Statistični urad Republike Slovenije) statistiko, oblikujemo preliminarne podatke. 

 

Sorodne vsebine